1. تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران

عبدالحمید ابراهیمی؛ سجاد خانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 1-22

چکیده
  مدیران سازمانهای سنتی بیشترین تمرکز خود را روی دارایی های مشهود و مادی مانند زمین ، پول ، نیروی کار و... می گذاشتند ولی با عبور اقتصاد از مرحله سنتی به اقتصاد دانشی، مدیران سازمانها باید از تک بعدی نگریستن به دارایی ها اجتناب کنند و اهمیت نقش دارایی های نامشهود را در ایجاد بقا و مزیت رقابتی درک کنند. یکی از صنایعی که رقابت روز به روز در ...  بیشتر

2. مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع

سیران مهرنیا؛ مهران رضوانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 23-40

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه، بررسی نقش عناصر آمیخته ترفیع در خلق ارزش ویژه برند مشتری‌محور در شرکتهای صنایع لبنی در تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند است. دراین ...  بیشتر

3. تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها

عبدالله خانی؛ خدیجه ابراهیمی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 41-54

چکیده
  یکی از مهمترین دغدغه های مدیران در مورد برند شرکت، یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه ارزش برند شرکت آنها می تواند فروش بیشتری را برای شرکت به همراه داشته و منجر به افزایش ارزش شرکت ها بشود. با افزایش رقابت شرکت ها، ارزش گذاری یا ارزیابی برند و رده بندی شرکت ها و همچنین، بررسی ارتباط میان ارزش برند یک شرکت با فعالیت هایش و همچنین تأثیر ...  بیشتر

4. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و بزرگ با توجه به ساختار حمل و نقل و مهارت‌های بازاریابی و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها

فریال فرمانی؛ علیرضا پویا؛ علیرضا پویا

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 55-76

چکیده
   اکثر کسب و کارهای کوچک، شرکت‌های کوچک خانوادگی هستند که معمولاً از مهارت‌های بازاریابی بی‌بهره بوده و فاقد قابلیت‌های زیرساختی برای عملیاتی کردن فعالیت‌های به‌روز سیستم‌های توزیعی بازاریابی می‌باشند. آنها بیشتر درگیر فعالیت‌های روزانه، خرید و فروش اعتباری و وصول مطالبات هستند و زمان اندکی را صرف توسعه‌ی مهارت‌های بازاریابی ...  بیشتر

5. طراحی الگوی تبیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه الکترونیک در صنعت بیمۀ ایران با نگاه یکپارچه به پذیرش فناوری توسط بیمه گذاران و آمادگی الکترونیک بیمه گران

محمد صالح ترکستانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 77-94

چکیده
  صنعت بیمه به عنوان بخشی از صنایع مالی همواره در تلاش برای استفاده از تکنولوژی های روز در راستای توسعه بازار و افزایش سود آوری و کیفیت خدمات ارائه شده بوده است. اما این صنعت در مقایسه با سایر صنایع مشابه مالی (مانند بانکداری) به مراتب در استفاده از اینترنت ناموفق تر و کمتر توسعه یافته تر بوده است. (پانکو ، 2001 : لیستاک ، 2008 : لی و بیک 2008) بیمه ...  بیشتر

6. بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک)

سحر ناصری؛ کامران زاهدفر؛ سید محمد نوع پسند اصیل؛ محسن اکبری

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 95-110

چکیده
  با توجه به افزاش آمار استفاده از شبکه های اجتماعی و به خصوص فیس بوک در بین کاربران ایرانی، این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر مجذوب(جذب) شدن بر تداوم استفاده کاربران انجام شده است. تعداد ٤٠۶ پرسشنامه از کاربران ایرانی فیس بوک جمع آوری گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. بررسی و تحلیل یافته ها حاکی از آن است ...  بیشتر

7. تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان

علی رشیدپور؛ علی صفری؛ سمیه حسین زاده

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 111-124

چکیده
  هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی تأثیر عناصر آمیختۀ بازاریابی سبز به عنوان یکی از متغیرهای مهم بازاریابی بر وفاداری مشتریان به برند شرکت قند نقش جهان می‌باشد. جامعۀ آماری مورد بررسی کلیۀ مشتریان درون و برون شرکت قند نقش جهان می‌باشند. حجم نمونه‌ به وسیلۀ فرمول کوکران محاسبه و نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شده ...  بیشتر

8. مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات

زهرا فاطمی؛ فهیمه سعادت یار؛ عطاءاله هرندی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 125-140

چکیده
  تصویر مطلوب مشتریان در بازار، دارایی با ارزشی برای سازمان ها محسوب می شود. مدیران می بایست با اتخاذ رویکردهای مناسب نسبت به بررسی و مدیریت تصویر سازمان خود در اذهان مشتریان، موجبات تحقّق هر چه بهتر اهداف سازمان و رضایت آنان را فراهم آورند. امروزه سازمان ها با درک اهمیت تصویر ذهنی مشتریان به دنبال ایجاد تصویری متمایز از خود می باشند. ...  بیشتر

9. بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

امیر وحید مقدم؛ ایمان عمویی؛ جلیل دلخواه

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 141-154

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌باشد. بدین منظور از مدل اسپرولز و کندال استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکای شهر تهران می‌باشد. . نمونه آماری این تحقیق، شامل 384 نفر از مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه بوده که داده‌های مورد نیاز با ...  بیشتر

10. تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران

علی دهقانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 155-172

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران می باشد. برای این منظور از داده ها و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولید کننده محصولات صنایع فوق طی سال های 1374:1-1386:4 استفاده شده است و با توجه به اینکه بر اساس مبانی نظری، رابطه بین متغیرهای فوق بصورت سهمی معکوس ...  بیشتر

11. بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

مریم کریمی داویجانی؛ محسن نظری؛ محسن نظری؛ محمدرحیم اسفیدانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 173-190

چکیده
  رفتار خرید اجتماعی مد، فعالیت ها و روابط بین فردی مستقیم و غیرمستقیم پیچیده و پویایی را در بر می گیرد که در جریان فرایند خرید مد روی می دهند و باعث لذت بردن مصرف کنندگان از خرید و رضایت آنها می شود که در بلند مدت به بهبود فروش کمک می کند. بازار پوشاک مد در ایران بزرگترین بازار مصرف مد در خاورمیانه است. به رغم وجود این بازار بزرگ، دانش بازاریابی ...  بیشتر

12. بررسی اثر انگیزاننده های اجتماعی فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی خریداران در نقطه خرید (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای رفاه)

جلال خرم؛ علیرضا مسیبی؛ فرشته منصوری موید

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 191-208

چکیده
  امروزه با شدت گرفتن رقابت در بازارهای خرده فروشی، خرده فروشان دیگر با ایجاد تمایز صرف در نمای بیرونی فروشگاه های خود، تغییر سیستم قیمت گذاری و حتی تنوع محصول قابل ارائه در فضای فروشگاه، نمی توانند فروشگاهی رقابتی و موفق در عرصه بازار داشته باشند. این مسئله بازار خرده فروشی را به سمت مفهومی تازه رهنمون ساخته است که از آن تحت عنوان "خرده ...  بیشتر

13. بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ)

رقیه رضایی عرب؛ محسن نظری

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 209-226

چکیده
  چکیدهامروزه، افزایش رقابت در عرضه محصولات و پیچیدگی کالاها باعث عدم تقارن اطلاعاتی میان خریداران و تولید کنندگان شده است که در نهایت منجر به انتخاب نامطلوب کالاها از سوی خریداران خواهد شد. بنابراین، نقش عوامل بیرونی که مستقل از ویژگی‌های واقعی محصولات عمل می‌کنند در درک سطح کیفیت محصولات و قصد خرید مصرف‌کنندگان بیش از پیش حائز ...  بیشتر