داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

ابوالقاسم

ابراهیمی

دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ایرانhttps://publons.com/search/?search=Abolghasem+Ebrahimi

پری

احدی

استادیار دانشگاه الزهرا

مریم

اخوان خرازیان

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

احمدرضا

اخوان صراف

دانشگاه شیخ بهایی

مجید

اسماعیل پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، ایران

محسن

اکبری

گیلان رشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

زینب

امیری

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

سید فتح الله

امیری عقدایی

استاد دانشگاه اصفهان

علیرضا

امینی

بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

آذرنوش

انصاری

هیات علمی

محمد

باشکوه اجیرلو

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

منیژه

بحرینی زاد

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌ فارس، بوشهر، ایران

کبری

بخشی زاده برج

استاد یار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

هاجر

براتی

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

بابک

برومند

دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

امید

بهبودی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

حسن

بودلایی

هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

لیلا

ترکی

استاد دانشگاه

هادی

تیموری

https://publons.com/researcher/1244825/hadi-teimouri/

سید محمدباقر

جعفری

دانشگاه تهران

سعید

جهانیان

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

حبیب اله

دعائی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نبی اله

دهقان

دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حوریه

دهقانپوری

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرودhttps://publons.com/researcher/3439547/houriyhe-dehghanpouri/ 

مرتضی

رجوعی

مشهد- خیابان دانشگاه- خیابان اسرار- دانشگاه امام رضا(ع)

https://publons.com/researcher/2768574/morteza-rojuee/

فریبرز

رحیم نیا

استاد دانشگاه فردوسی مشهدhttps://publons.com/researcher/1902737/fariborz-rahimnia/

عباسعلی

رستگار

دانشگاه سمنان

حسین

رضایی دولت آبادی

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

یوسف

رمضانی

استادیار موسسه آموزش عالی عطار

بهرام

رنجبریان

استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

سید محسن

زارع

دانشگاه آزاد نجف آباد

سهیلا

زرین جوی الوار

استادیارعضو هیات علمی دانشگاه آزاد

سمیه

زمانی قلعه میرزمانی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی هشت بهشت

سیدمجید

زنجانی

سازمان صدا و سیما. معاونت فنی
دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری

مهدی

ژیانپور

هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

ملیحه

سیاوشی

عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

نادر

سیدامیری

گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رضا

شافعی

استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

فاطمه

شاکر

دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان

فاطمه

شاکری

دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

محمدعلی

شاه حسینی

 

آرش

شاهین

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

https://publons.com/researcher/689293/arash-shahin/

علی

شائمی برزکی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانhttps://publons.com/researcher/1686405/ali-shaemi-barzoki/

ساناز

شفیعی

هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور تهران، ایران

میثم

شفیعی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

زهرا

شکرچی زاده

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

علی

شیخ ابومسعودی

عضو هیأت علمی

سمیه

صالحی

گروه مدیریت،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

شقایق

صحرایی

دکترای رشته مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

محمد

طالاری

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

عاطفه

طالب نژاد

دانش آموختۀ دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه اصفهان

فاطمه

طاهرپور

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

محمدتقی

طغرایی

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

بهاره

عابدین

دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه مازندران

آرزو

عتیقه چیان

 

شهریار

عزیزی

گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه شهید بهشتی

محمد

غفاری

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

محمود

غلامی

عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

تهران- مهراباد جنوبی- خیابان دانشگاه هوایی- دانشگاه هوایی شهید ستاری- معاونت

سعید

فتحی

 

مجتبی

فرخی

اصفهان

محمدحسین

فرقانی تیرانی

مدیر گروه مدیریت  و حسابداری موسسه آموزش عالی صبح صادق

شیرزاد

فرهیخته

دانش آموخته دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه اصفهان

شرمینه

قلمکاری

دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

علی

کاظمی

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

مهدی

کرباسیان

 

امیر رضا

کنجکاو منفرد

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

کامران

کیانفر

عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

عفت السادات

محبوبی

دانشگاه اصفهان

حسنعلی

محسنی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

مجید

محمدشفیعی

دانشگاه اصفهان

پگاه

محمدی

دانش آموخته دکتری بازاریابی دانشگاه اصفهان

داریوش

محمدی

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

ادریس

محمودی

گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

شیرین

مزرعه

دانش آموخته دکترای مدیریت دانشگاه اصفهان

حسین

معینی

 

مرتضی

ملکی مین باش رزگاه

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

حسین

منصوری

عضو عیأت علمی دانشگاه هرمزگان

امید

مهدیه

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

سید نجم الدین

موسوی

دانشگاه لرستان

سید محمدرضا

میراحمدی

استادیار گروه مدیریت،واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

سید مهدی

میرمهدی

 

سهیل

نجات

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تربیت مدرس

نسرین

نکویی مارنانی

دانش آموخته دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان

زهرا

یاوری

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهائی

شهربانو

یدالهی

گروه مدیریت بازرگانی-دانشکده کسب و کار و اقتصاد-دانشگاه خلیج فارس

مهدی

یزدان شناس

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ناصر

یزدانی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.