دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 511
تعداد نویسندگان 1,082
تعداد مشاهده مقاله 726,408
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 716,225
نسبت مشاهده بر مقاله 1421.54
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1401.61
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,738
تعداد مقالات رد شده 3,110
درصد عدم پذیرش 83
تعداد مقالات پذیرفته شده 503
درصد پذیرش 13
زمان پذیرش (روز) 265
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 294

 فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین با هدف فراهم نمودن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه بازاریابی و رویکردهای نوین در آن و بخصوص در حوزه تحقیقات بازاریابی فعالیت خواهد کرد. زمینه ها و محورهای مربوط مجله شامل موارد ذیل خواهد بود: استراتژی­های بازاریابی و تحقیقات بازار، تصمیم گیری در بازاریابی و تحقیقات بازار، داده کاوی در بازاریابی و تحقیقات بازار، سیستم های اطلاعات بازاریابی، هوشمندی بازاریابی، بازاریابی و تحقیقات بازار الکترونیک، مدیریت ارتباط با مشتری، نوآوری در بازاریابی، مدیریت زنجیره تامین، بازاریابی جهانی، مهندسی فروش و بازاریابی و...

نویسندگان محترم

1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامی است نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. 

2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

3-دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسنده مسئول)

- استاد مشاور  


 •  نوع اعتبار                   علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                فصلنامه
 • رتبه در ISC                  ضریب تاثیر  0.459  (Q1)
 • رتبه در وزارت علوم         (B)
 • نوع داوری                    دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری        4 ماه
 • درصد پذیرش                
 • زبان نشریه                  فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                   الکترونیکی
 • نوع دسترسی              رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی     دارد
 • هزینه بررسی و انتشار    دارد

تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.


  

1. مدل چندسطحی مدیریت تجربۀ مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

وحید ناصحی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان؛ مصطفی اله وردی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.123556.2158

چکیده
  در عصر دیجیتال، مدیریت تجربه مشتری به یک استراتژی حائز اهمیت در خدمات بانکداری الکترونیکی تبدیل شده است و تجربه مشتری به وضوح با هدف دستیابی به وفاداری مشتری و رشد درازمدت، مورد تمرکز واقع گردیده است. ازین‌رو هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه مدل چندسطحی مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری خرد است. ...  بیشتر

بازاریابی
2. بازاریابی سینما: قصد رفتاری و فداکاری متأثر از کیفیت ادراکشده و رضایت تماشاگران

علیرضا امینی؛ مریم نکویی زاده

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.124898.2232

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات(کیفیت نتیجه و کیفیت کارکردی) بر قصد رفتاری و فداکاری تماشاگران سینما به واسطه رضایت آنها است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش 598 نفر از تماشاگران سینما سیمرغ مشهد به صورت نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ای مشتمل بر 44 سوال در اختیار آنها قرار گرفت. بررسی فرضیه ...  بیشتر

بازاریابی
3. مدل تبیین رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای توریستی در ایران

حامد خان‌زاده؛ فرج‌اله رهنورد؛ ناصر بامداد؛ سید مجتبی محمود زاده

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 45-68

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.126677.2339

چکیده
  رقابت‌پذیری یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه گردشگری شهرها است که می‌تواند به توسعه عمومی گردشگری کشور نیز منجر شود. هدف این پژوهش تبیین مدلی برای رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای توریستی در ایران است. بدین منظور ابتدا مدل مفهومی اولیه پژوهش با بررسی ادبیات تدوین شد. سپس از پرسشنامه مورد تأیید خبرگان استفاده شده و مدل مفهومی پژوهش با نظرات ...  بیشتر

بازاریابی
4. ارائۀ چهارچوب به‌کارگیری بذرپاشی در بازاریابی: رهیافت فراترکیب

سید محمدباقر جعفری؛ سید محمد محمودی؛ مرتضی سلطانی؛ مهدی اشکانی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.127048.2362

چکیده
  بذرپاشی، ارائه محصول جدید به بخشی از مصرف‌کنندگان (بذر) قبل از ارائه گسترده آن به بازار و یکی از مهم‌ترین پیشران-ها در طراحی کمپین‌های بازاریابی و انجام مؤثر تبلیغات دهان به دهان است. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد مختلف بذرپاشی و ارائه چارچوبی جامع از آن است. این پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب اجرا شده است. بدین منظور، پس از بررسی‌های ...  بیشتر

بازاریابی
5. مروری نظام‌مند بر ارزش ویژۀ برند با روش فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی‌ـ‌مشتری )

محمد جواد تقی پوریان؛ زینت قمی اویلی؛ مهدی مران جوری؛ مریم رحمتی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.125110.2245

چکیده
  ارزش ویژه برند یکی از اولویت‌های اصلی در پژوهش‌های بازاریابی است که هم برای مشتری و هم برای شرکت ارزش ایجاد می‌کند؛ به این صورت که ابتدا با ارائه کالایی مناسب و ایجاد رضایت در مشتری برای وی ارزش ایجاد کرده و سپس با ارزشی که برای مشتری ایجاد می-کند برای شرکت ارزش آفریده و نوعی مزیت رقابتی پایدار برای آن شرکت به وجود می‌آورد.هدف پژوهش ...  بیشتر

1. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال

فرزاد زیویار؛ محمدصادق ضیائی؛ جواد نرگسیان

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 173-186

چکیده
  در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، موضوع ابعاد کیفیت خدمات بانک‌های ملت استان اصفهان و میزان رضایت مردم از خدمات این بانک‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع، پرسشنامه‌ای با سؤالات بسته برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات این بانک‌ها و میزان رضایت مشتریان طراحی و داده‌های لازم در شهر اصفهان گردآوری شده ...  بیشتر

2. تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول

مصطفی زندی نسب؛ سید محمدباقر جعفری؛ مهدی فرمانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 145-162

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116526.1711

چکیده
  در باندلینگ اجتماعی، مصرف‌کنندگان مجبور نیستند برای برخورداری از تخفیف خرید، چیزی بیشتر از نیاز اصلی خود خریداری کنند. با رشد صنعت معاملات و روند فزایندة گرایش‌های تجارت‌های اجتماعی رایج، باندلینگ اجتماعی روش امیدبخشی برای کاستن مشکلات منع خریدی است که مصرف‌کنندگان باندلینگ سنتی از آن راضی نبودند. این پژوهش به دنبال توسعه‌دادن ...  بیشتر

3. شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی؛ ‏ مطالعة موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

نوید شفیعی؛ محمد غفاری؛ مهدی فرمانی؛ مصطفی زندی نسب

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 179-200

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.118005.1798

چکیده
  خلق تجربة عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیط‌های خرده‌فروشی امروزی است و انجام چنین کاری امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای فروشگاه‌ها فراهم می‌کند؛ بنابراین مدیریت تجربة مشتری در تعامل با فروشگاه نقش بسزایی در بهبود رابطة طولانی‌تر و با ارزش‌تر با آن خواهد داشت. تاکنون دربارة مفهوم تجربة مشتریان پژوهش‌های زیادی انجام ...  بیشتر

4. متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری

شهریار عزیزی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 157-176

چکیده
  طی سالهای اخیر نظریه های بازاریابی به شدت توسعه یافته است. توسعه نظریه های بازاریابی موجب لزوم توجه به متغیرهای میانجی و تعدیل گر به عنوان تکمیل کننده الگوهای پژوهشی بازاریابی شده است. پژوهشگران بازاریابی نیازمند اطلاع از معنای درست سه متغیر میانجی، تعدیل گر و مداخله گر و رویه ها و آزمونهای درست مربوطه هستند. با شناخت مفهوم متغیرهای ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام)

میثم شیرخدایی؛ محبوبه شاهی؛ سهیل نجات؛ سحر محمودی نسب

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 107-124

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.103055.1181

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر رسانه­های اجتماعی را بر شکل­گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند بررسی کرده است. جامعة آماری این پژوهش 400 نفر از گروه­های دانشجویی، متشکل از دانشجویان دوره­های کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه­ مازندران است که در شبکة اجتماعی اینستاگرام عضو هستند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع­آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
1. تأثیر قابلیت‌های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربه صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع

محمد باشکوه اجیرلو؛ الله یار بیگی فیروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.124782.2224

چکیده
  نقش قابلیت‌های بازاریابی در تجارت الکترونیک و توانایی آن در بهبود عملکرد سازمانهای صنعتی مورد توجه جدی محققان کسب و کار قرار گرفته است. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربه صادراتی بر عملکرد صادراتی با نقش واسطه‌ای کارایی توزیع است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
2. شناسایی و دسته‌بندی کاربران پلتفرم‌های تماشای برخط فیلم به کمک تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی؛ مطالعه موردی سینمامارکت

مسعود جلیلوند خسروی؛ مهرداد مقصودی؛ سیاوش صلواتیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.126442.2324

چکیده
  شناخت دقیق مخاطبان به‌عنوان حیاتی‏ترین اقدام در مدیریت یک رسانه همواره موردتوجه بوده است. با توجه به ظهور رسانه‏های جدید، تکنیک‏های سنتی گذشته توانایی پاسخ به این نیاز را از دست‌ داده و نیاز به بهره‏گیری از روش‌های‏ نوین در مطالعه و شناخت مخاطبان و رفتارهای آن‌ها است. این پژوهش با بهره‏گیری از روش تحلیل شبکه اجتماعی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
3. تبیین نقش بازاریابی دوسوتوان در ارتباط توسعه دانش بازار، سرمایه فکری و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان

سلطانعلی شهریاری؛ فاطمه جهانشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.124133.2191

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین تأثیر سرمایه فکری و توسعه دانش بازار بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی بازاریابی دوسوتوان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی همبستگی، به طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعة آماری پژوهش شامل شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های تهران است و ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
4. تحلیل نقش تعدیلگری تجانس سبک زمانی بر رابطه بین مشارکت مشتری و زمان ایده به محصول در بازاریابی صنعتی

مهدی اعتباری؛ محمود نادری بنی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ حجت الله صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.126157.2311

چکیده
  با توجه به سرعت تغییر فناوری ها، بالارفتن انتظارات مشتریان و نیز افزایش پیچیدگی های فنی، سرعت توسعه محصول جدید نقشی کلیدی در موفقیت سازمانها دارد و شرکت ها به دنبال روش هایی برای کوتاهترکردن زمان ایده به محصول از جمله ارتباط دوسویه با مشتری و بهره برداری از مشارکت مشتری به ویژه در بازاریابی صنعتی هستند. ادبیات پژوهش نشان می دهد اثربخشی ...  بیشتر

ابر واژگان