نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Asefeh Asemi
شهریار azizi گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه شهید بهشتی
Arash Shahin گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران
ابوالقاسم ابراهیمی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ایران
عبدالحمید ابراهیمی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
پری احدی استادیار دانشگاه الزهرا
پرویز احمدی استاد دانشگاه
فریدون احمدی
سمیه احمدزاده دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
غلامحسین احمدی مبارکه دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان
امیر اخلاصی
مریم اخوان خرازیان استادیار دانشگاه شهید بهشتی
احمدرضا اخوان صراف دانشگاه شیخ بهایی
سید حسین اخوان علوی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمدحسین یارمحمدیان استاد مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ناصر ایزدی نیا
محمدرحیم اسفیدانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید اسماعیلیان عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
حسن اسماعیل پور گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مجید اسماعیل پور دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، ایران
بهاره اصانلو استادیار دانشگاه خوارزمی
سید محمد اعرابی
هاشم آقازاده
محسن اکبری گیلان رشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
مرتضی اکبری دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زینب امیری دکتری مدیریت رفتار سازمانی
میراحمد امیرشاهی
سید فتح الله امیری عقدایی استاد دانشگاه اصفهان
سید فتح اله امیری عقدائی دانشگاه اصفهان
علیرضا امینی بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
آذرنوش انصاری هیات علمی
منوچهر انصاری
زهرا یاوری عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهائی
حسن بیابانی عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
عباس بازرگان
محمد باشکوه اجیرلو گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
بلقیس باورصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا بحیرایی شریعتی قبا
منیژه بحرینی زاد دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌ فارس، بوشهر، ایران
کبری بخشی زاده برج استاد یار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
احمد براآنی
هاجر براتی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
بابک برومند دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
مهدی بشیری
علی بنیادی نائینی دانشگاه علم و صنعت
امید بهبودی بازاریابی عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
حسن بودلایی هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش
علیرضا پویا دانشگاه فردوسی مشهد
یاسان اله پوراشرف
محمد تابان عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام
لیلا ترکی استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
محمد صالح ترکستانی
هادی تیموری
یونس جبارزاه گروه مدیریت دانشگاه تبریز
سید محمدباقر جعفری دانشگاه تهران
غلامرضا جمالی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سعید جهانیان استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
علی چشمی
پرویز حاجیانی
علیرضا حدادیان استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سید یعقوب حسینی عضو هیئت علمی
سیدمحمد حسینی پزوه دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
سید احسان حسینی پور دانش آموخته دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه اصفهان
معصومه حسین زاده
منیژه حقیقی نسب بازاریابی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
نرگس حمیدیان عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
علی حمیدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدرضا حمیدی زاده دانشگاه شهید بهشتی
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی عضو هیات علمی
سجاد خانی دانشجو
احمدعلی خائف الهی
سید حمید خداداد حسینی هیات علمی-دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا خدامی دانشیار دانشگاه خوارزمی
سعید خدامرادی
ابولفضل خسروی استادیار/دانشگاه تهران
غلامحسین خورشیدی
شهربانو یدالهی بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی-دانشکده کسب و کار و اقتصاد-دانشگاه خلیج فارس
عبدالهادی درزیان عزیزی عضو هیات علمی گروه مدیریت
حبیب اله دعائی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
زهره دهدشتی شاهرخ گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نبی اله دهقان دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حوریه دهقانپوری استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی دهقانی سلطانی بازاریابی، بازاریابی جهانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
محمود دهقان نیری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد رجالی
علی رجب زاده قطری دکترای مدیریت تولید و عملیات، عضو هیئت علمی (استاد تمام) گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مرتضی رجوعی مشهد- خیابان دانشگاه- خیابان اسرار- دانشگاه امام رضا(ع)
حسین رحمانی یوشانلوئی
فریبرز رحیم نیا استاد دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی رستگار دانشگاه سمنان
یعقوب رشنوادی
محمد رضایی بازاریابی دکتری، مدیریت بازاریابی، دانشگاه اصفهان
حسین رضایی دولت آبادی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حمیدرضا رضوانی دانشگاه مازندران
مهران رضوانی مدیر گروه کارافرینی سازمانی دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
حبیب الله رعنایی
یوسف رمضانی استادیار موسسه آموزش عالی عطار
بهرام رنجبریان استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سید محسن زارع دانشگاه آزاد نجف آباد
عظیم زارعی عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
قاسم زارعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا زجاجی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
ناصر یزدانی بازاریابی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
مهدی یزدان شناس عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سهیلا زرین جوی الوار استادیارعضو هیات علمی دانشگاه آزاد
سمیه زمانی قلعه میرزمانی بازاریابی عضو هیات علمی Surrey International Institute- University of Surrey
سیدمجید زنجانی سازمان صدا و سیما. معاونت فنی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری
مهران زهدی دانشجو
مهدی ژیانپور داده کاوی در بازاریابی و تحقیقات بازار هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
ملیحه سیاوشی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
مهدی سبک رو عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
مهران سپهری
نادر سیدامیری داده کاوی در بازاریابی و تحقیقات بازار دانشیار، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد سرداری دانشگاه شاهد تهران
محمدرضا سلیمانی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین سماواتیان
رضا شافعی استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فاطمه شاکر دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان
فاطمه شاکری دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
حمید شاهبندرزاده
محمدعلی شاه حسینی
علی شائمی برزکی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
علی شیخ ابومسعودی عضو هیأت علمی
میثم شیرخدایی
ساناز شفیعی هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور تهران، ایران
میثم شفیعی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
محسن شفیعی نیک آبادی
زهرا شکرچی زاده دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
سید جلال صادقی شریف
فراز صادق وزیری بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سمیه صالحی گروه مدیریت،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران
شقایق صحرایی بازاریابی دکترای رشته مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران
سعید صفری
علی صفری
سعید صمدی
علی صنایعی استاد دانشگاه اصفهان
ناصر صنوبر دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تبریز، ایران
حمید ضرغام بروجنی عضو هیات علمی
محمد طالاری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
عاطفه طالب نژاد دانش آموختۀ دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه اصفهان
فاطمه طاهرپور عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
محسن طاهری دمنه عضو هیأت علمی گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان
سید محمد طباطبایی نسب یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت
محمدتقی طغرایی استادیار دانشگاه هنر اصفهان
بهاره عابدین دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه مازندران
اکبر عالم تبریز
حامد عبدالعلی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
ندا عبدالوند دانشیار دانشگاه الزهرا
آرزو عتیقه چیان
معصومه عربشاهی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
محمدتقی عیسایی هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
باقر عسگرنژاد نوری اردبیل خیابان دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه مدیریت و اقتصاد
محسن علامه
داوود عندلیب هیات علمی
محمد غفاری عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
امیر غفوریان شاگردی بازاریابی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
محمود غلامی عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران- مهراباد جنوبی- خیابان دانشگاه هوایی- دانشگاه هوایی شهید ستاری- معاونت
سید مرتضی غیور باغبانی استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
حسن فارسیجانی
مرجان فیاضی
سعید فتحی
محمد رضا فتحی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
مجتبی فرخی اصفهان
محمدحسین فرقانی تیرانی مدیر گروه مدیریت و حسابداری موسسه آموزش عالی صبح صادق
شیرزاد فرهیخته دانش آموخته دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه اصفهان
داریوش فروغی
داود فیض دانشگاه سمنان
محمدرضا فلاح گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران
مصطفی قاضی زاده
منیژه قره چه
شرمینه قلمکاری دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
مهسا قندهاری عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
علی کاظمی استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
کامران کیانفر عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
سعیده کتابی عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مهدی کرباسیان
اسدالله کردناییج
آصف کریمی استادیار گروه کسب و کار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد رضا کریمی علویجه بازاریابی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه تهران
آذر کفاش پور دانشیار
مسعود کیماسی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر رضا کنجکاو منفرد بازاریابی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
احمد گوگردچیان مدرس
محمد لگزیان عضو هیات علمی
امیر مانیان
عفت السادات محبوبی دانشگاه اصفهان
حسنعلی محسنی دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
پگاه محمدی دانش آموخته دکتری بازاریابی دانشگاه اصفهان
داریوش محمدی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
فرزانه محمدی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
عادل محمدپور
مجید محمدشفیعی دانشگاه اصفهان
رضا محمدکاظمی مدیرگروه کسب و کار - دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
ادریس محمودی بازاریابی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمد محمودی میمند دانشگاه پیام نور
مهرداد مدهوشی
سید ابوالقاسم میرا
سید محمدرضا میراحمدی استادیار گروه مدیریت،واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
سید مهدی میرمهدی
شیرین مزرعه دانش آموخته دکترای مدیریت دانشگاه اصفهان
اصغر مشبکی
عبدالمجید مصلح هوشمندی بازاریابی عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
رسول مظاهری عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
حسین معینی
وحید مکی زاده مدیریت بازرگانی و گمرک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
اسماعیل ملک اخلاق
مرتضی ملکی مین باش رزگاه استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان
حسین منصوری عضو عیأت علمی دانشگاه هرمزگان
فرشته منصوری مؤید عضو هیات علمی دانشگاه
امید مهدیه عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
زهره موسوی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
سید محسن موسوی دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان
سید نجم الدین موسوی دانشگاه لرستان
منصور مومنی
محمد علی نادی عضو هیات علمی
محمود نادری بنی هیات علمی دانشگاه یزد
شمس الدین ناظمی
سهیل نجات بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی نصر اصفهانی دانشگاه المهدی اصفهان
فریا نصیری مفخم استادیار - عضو هیأت علمی
محسن نظری بازاریابی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ایران
نسرین نکویی مارنانی دانش آموخته دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان
مجید نیلی احمدآبادی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه قم
سید اکبر نیلی پور طباطبایی عضو هیات علمی رسمی
محمد نوع پسند اصیل
عطاءاله هرندی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی