درباره نشریه

نشریه بازاریابی نوین به صورت تفاهم نامه با دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، یزد، شیراز، صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، منتشر می شود و با انجمن علمی بازاریابی نوین همکاری دارد. این نشریه بر اساس مصوبه شماره 104401/11/3/89 مورخ 14/12/89 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی است .

عنوان انگلیسی:  New Marketing Research Journal

عنوان : تحقیقات بازاریابی نوین

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیر مسئول: علی شائمی برزکی

سردبیر: علی شائمی برزکی

شاپای الکترونیکی: 2228-7744

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1390

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 5000000 ریال(هزینه بررسی اولیه:1500000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 3500000 ریال )

دسترسی: آزاد

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 10 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده: ,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, ISC, ...

 CC License: CC BY-NC

نکته: مقالات منتشر شده  از  جلد 12 شماره 3 (2022) تحت مجوز   (CC BY-NC  )  است.

مالک حق‌مؤلف / دارنده حق حق‌مؤلف: نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند).

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.  

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

نشریه بازاریابی نوین هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.