نکات ضروری

* لطفا فایل تعارض منافع را تکمیل و در قسسمت بارگزاری فایل ها تحت عنوان فرم تعارض منافع فراگذاری نمایید.

* لطفا فایل تعهدنامه را تکمیل و در قسسمت بارگزاری فایل ها تحت عنوان نامه به سردبیر (تعهدنامه) فراگذاری نمایید.

* نویسنده گرامی جهت تصریح در روند داوری و بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه 2 داور در زمینه مقاله خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبه علمی، تخصص  و شماره تماس) به ما معرفی نمایید.

* در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد."

جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده لاتین مقالات، لازم است  نویسندگان قبل از ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه Grammarly قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند.

 نویسندگان محترم

1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامی است نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد.

2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

3-دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسنده مسئول)

- استاد مشاور

4- نویسندگان محترم  لطفا هزینه بررسی مقاله را پس از بررسی هیات تحریریه و  تغییر وضعیت مقاله به پرداخت هزینه  پرداخت نمایید.  ((بر اساس مصوبه دانشگاه هزینه اولیه 120000 تومان و هزینه انتشار 270000 تومان))

5- تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نمی باشد. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد.

  6- در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات نویسندگان دقیقا به شکل زیر وارد شود:

 ( فارسی:  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور)

 (انگلیسی: Department, Faculty, University (Institution), City, Country)

  7- تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی می شود.

  8- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

  الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

راهنمای تنظیم و نگارش مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مجله، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

 • مقالات نبایستی در مجلات خارجی، داخلی و سمینارها، چاپ، ارائه و یا ارسال شده باشد.
 • مجله تحقیقات بازاریابی نوین به موضوعات و محورهای بروز و جدید اختصاص دارد بنابراین خواهشمند است از ارسال مقاله با موضوعات قدیمی و تکراری خودداری نمایید.
 • مقالات واصله عودت داده نمی‌شود.
 • مقالات بایستی از سطح علمی مناسبی برخوردار بوده و به شیوه پژوهشی و تحلیلی تدوین، و قواعد نگارشی در آنها مراعات و به صورت روان باشند.
 • عناوین اصلی و فرعی در مقاله باید کدگذاری شوند به‌گونه‌ای که کدهای اصلی سمت راست و کدهای فرعی به سمت چپ اضافه‌گردد(به صورت: 1، 1-1، 1-2، 1-3،...) به طوری که عدد 1 کد عنوان اصلی و کدهای 1 و 2 و... کد عنوان‌های فرعی است (در قسمت ساختار مقاله نحوه کدگذاری مطالب ذکر شده است.)
 • حجم مقاله به طور متوسط 20-7 صفحه.
 • حاشیه‌های متن مقاله از بالا و پایین 3 cm،  طرفین2.5 cm  و فاصله خطوط 1 cm  باشد.
 • نمودارها و اشکال، همگی با عنوان شکل، و به ترتیب قرارگیری در متن از 1 الی آخر شماره گذاری شوند و تیتر آنها حتماً درذیل آن قرار گیرد؛ (مأخذ آنها در قسمت پایین سمت چپ آورده شود).
 • جدول‌ها با توجه به ترتیب قرار گیری در متن از 1 الی آخر شماره گذاری شوند و عنوان جداول در بالای آنها قید گردد.
 • مقاله با فرمت docx. بر روی کاغذ A4 ،حاشیه‌ها از بالا و پایین 3 cm و از چپ و راست 2.5 cm ) تایپ شود. برای متن فارسی از قلم Bzar با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 12 استفاده شود .
 • مقاله به شیوه دو ستونه تنظیم شود.

مقاله ارسالی علاوه بر چکیده فارسی حتما باید دارای چکیده انگلیسی باشد.

کلیه متن مقاله به صورت منسجم و در یک فایل ارسال گردد. (از جدا ارسال نمودن اشکال، نمودارها و یا حتی چکیده انگلیسی خودداری نمایید.)

ساختار مقاله

چکیده فارسی و انگلیسی شامل: 

چکیده مقاله باید بطور صریح موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام شده را بیان کند. در چکیده تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود و در آن از ذکرجزییات کار، شکل‌ها، جدول­ها، فرمول­ها، و مراجع خودداری شود. چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز باید تهیه شود. کلمات کلیدی را به ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنویسید؛ یعنی کلماتی که مرتبط‌تر هستند، اول نوشته شوند. کلمات کلیدی به زبان انگلیسی نیز باید نوشته شوند. اگر از مختصر‌نویسی در چکیده یا کلمات کلیدی استفاده شده است، باید شکل کامل آن در داخل یک جفت پرانتز آورده شود.

1- مقدمه

شامل: طرح مسـأله، اهمیت و ضـرورت، اهداف، سوابق، سئوال‌ها و فرضــــیه‌ها

روش تحقیق و مراحل آن(روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه و روش تـعیین آن، ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبارسنجی آنها)، 1-7- معرفی متغیرها و شاخص‌های، 1-8- محدوده و قلمرو پژوهش،

2- مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری

تعاریف و مفاهیم، 2-2- دیدگاه‌ها و مبانی نظری، و......

3- کاربرد روش‌ها، تکنیک‌ها، بحث، بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوال‌ها با استفاده از روش‌های کمی و کیفی.

4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در راستای اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها و نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک‌ها و آزمون‌ها

5- پیشنهادها و راهبردها در جهت حل مشکلات و بهره‌گیری از توانمندی‌ها با تعیین اولویت زمانی و مکانی و پژوهش‌های آتی

منابع پایانی، به شیوه APA تنظیم گردد:

با ترتیب الفبایی شامل :

- کتاب تالیف شده: نام خانوادگی، نام(مؤلف)، (سال)، نام کتاب، ناشر، نوبت چاپ، محل چاپ

- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام(مؤلف)، (سال)، نام کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم، ناشر، نوبت چاپ، محل چاپ

- مقالات: نام خانوادگی، نام، (سال)، نام مقاله، نام مجله، شماره‌ی مسلسل ، محل چاپ

- منابع اینترنتی :(www.google.com/)

- پایان‌نامه‌‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال)، عنوان پایان نامه، نام خانوادگی و نام استاد راهنما، دانشگاه و گروه

- منابع لاتین همانند چیدمان و ترتیب منابع فوق الذکر است .

بدیهی است در متون فارسی مرجع دهی در داخل متن به صورت فارسی و زیرنویس انگلیسی می باشد.

مثال:

(محمّدی و احمدی، 1387)

(دالکی و هلمر، 1963 ) که Dalkey and Helmer در زیرنویس اضافه می گردد.

در ضمن لازم به ذکر است در مقاله از کلمه تحقیق استفاده نشود و بجای آن از کلمه پژوهش استفاده شود.