لیست داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

ابوالقاسم

ابراهیمی

دانشیار/ دانشگاه شیراز

https://publons.com/search/?search=Abolghasem+Ebrahimi

ابولفضل

خسروی

استادیار/دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2065773/abolfazl-khoshdel

احمد

گوگردچیان

عضو هیئت علمی/ دانشگاه تربیت مدرس

ادریس

محمودی

استادیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز

امید

بهبودی

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد

امیر

غفوریان شاگردی

استادیار/ دانشکده مدیریت و حسابداری

امیر رضا

کنجکاو منفرد

عضو هیأت علمی/ دانشگاه یزد

آذرنوش

انصاری

استادیار/ دانشگاه اصفهان

آرزو

عتیقه چیان

استادیار/ دانشگاه اصفهان

آرش

شاهین

استاد/ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/689293/arash-shahin/

باقر

عسگرنژاد نوری

عضو هیأت علمی/ دانشگاه محقق اردبیلی

بهاره

اصانلو

استادیار/ دانشگاه خوارزمی

بهرام

رنجبریان

استاد/ گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

پری

احدی

استادیار/ دانشگاه الزهرا

حبیب اله

دعائی

دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

حسن

بودلایی

استادیار/ پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

حسن

بیابانی

استادیار/ دانشگاه هرمزگان

حسن

اسماعیل پور

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

حسین

منصوری

استادیار/ دانشگاه هرمزگان

حسین

معینی

استادیار/ دانشگاه حضرت معصومه

حسین

رضایی دولت آبادی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

حوریه

دهقانپوری

استادیار/ دانشگاه صنعتی شاهرود

https://publons.com/researcher/3439547/houriyhe-dehghanpouri/

رسول

مظاهری

استادیار/ دانشگاه اصفهان

زهرا

یاوری

استادیار/ دانشگاه شیخ بهائی

زهرا

شکرچی زاده

استادیار/ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

زهره

موسوی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

ساناز

شفیعی

استادیار،دانشگاه پیام نور تهران

سعید

فتحی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

سعید

جهانیان

استادیار/ دانشگاه اصفهان

سمیه

صالحی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

سمیه

زمانی قلعه میرزمانی

پژوهشگر/ دانشگاه اصفهان

سهیل

نجات

دانشجوی دکتری/ دانشگاه تربیت مدرس

سید فتح الله

امیری عقدایی

استاد/ دانشگاه اصفهان

سید محسن

زارع

استادیار/دانشگاه آزاد نجف‌آباد

سید محمد

طباطبایی نسب

دانشیار/ دانشگاه یزد

سید محمد علی

خاتمی فیروزآبادی

دانشیار/ دانشگاه علامه طباطبایی

سید محمدباقر

جعفری

استادیار/ پردیس فارابی دانشگاه تهران

سید محمدرضا

میراحمدی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

سید مرتضی

غیور باغبانی

استادیار/ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

سیدمحمد

حسینی پزوه

دانشجوی دکتری/ دانشگاه اصفهان

شهربانو

یدالهی

دانشجوی دکتری/ دانشگاه اصفهان

شهریار

عزیزی

دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی

عباسعلی

رستگار

دانشیار/ دانشگاه سمنان

عبدالهادی

درزیان عزیزی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

عظیم

زارعی

دانشیار/ دانشگاه سمنان

علی

حمیدی زاده

استادیار/ دانشگاه تهران

علی

شائمی برزکی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1686405/ali-shaemi-barzoki/

علی

کاظمی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علی

شیخ ابومسعودی

استادیار

علیرضا

حدادیان

استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

فراز

صادق وزیری

استادیار/ دانشگاه خوارزمی، تهران

فرشته

منصوری مؤید

استادیار/ دانشگاه تربیت مدرس

فریبرز

رحیم نیا

استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/1902737/fariborz-rahimnia/

قاسم

زارعی

دانشیار/ دانشگاه محقق اردبیلی

کامران

کیانفر

استادیار/ دانشگاه اصفهان

لیلا

ترکی

استاد دانشگاه

مجتبی

فرخی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

مجید

محمدشفیعی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

محسن

اکبری

دانشیار/ دانشگاه گیلان

محسن

نظری

دانشیار/ دانشگاه تهران

محمد

طالاری

استادیار/ دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم

محمد

غفاری

استادیار/ دانشگاه تهران

محمد

تابان

دانشیار/ دانشگاه ایلام

محمد

محمودی میمند

دانشیار/ دانشگاه پیام نور

محمد رضا

کریمی علویجه

استادیار/ دانشگاه علامه طباطبایی تهران

محمدتقی

عیسایی

دانشیار/ دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا

فلاح

استادیار/ دانشگاه حضرت معصومه (س) قم

محمود

غلامی

استادیار/ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

محمود

دهقان نیری

استادیار/ دانشگاه تربیت مدرس

مرتضی

رجوعی

استادیار/ دانشگاه امام رضا(ع)

https://publons.com/researcher/2768574/morteza-rojuee/

مرتضی

اکبری

دانشیار/ دانشگاه تهران

مرتضی

ملکی مین باش رزگاه

دانشیار/ دانشگاه سمنان

مریم

اخوان خرازیان

استادیار/ دانشگاه شهید بهشتی

مسعود

کیماسی

استادیار/ دانشگاه تهران

معصومه

عربشاهی

استادیار/ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع

ملیحه

سیاوشی

استادیار/ دانشگاه هرمزگان

مهدی

کرباسیان

 

مهدی

یزدان شناس

استادیار/ دانشگاه علامه طباطبایی

مهسا

قندهاری

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

میثم

شفیعی

استادیار/ دانشگاه تهران

میثم

شیرخدایی

دانشیار/ دانشگاه مازندران

ناصر

صنوبر

دانشیار/ دانشگاه تبریز

ندا

عبدالوند

دانشیار/ دانشگاه الزهرا

هاجر

براتی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

هادی

تیموری

استادیار/ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1244825/hadi-teimouri/

وحید

مکی زاده

استادیار/ دانشگاه هرمزگان