آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3632
تعداد پذیرش 487
تعداد عدم پذیرش 3009

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 484
تعداد مشاهده مقاله 615071
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 668823
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 62 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 675 روز
درصد پذیرش 13 %