آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3686
تعداد پذیرش 495
تعداد عدم پذیرش 3055

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 494
تعداد مشاهده مقاله 658508
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 686084
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 668 روز
درصد پذیرش 13 %