آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3816
تعداد پذیرش 509
تعداد عدم پذیرش 3167

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 516
تعداد مشاهده مقاله 776925
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 734703
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 655 روز
درصد پذیرش 13 %