آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 654
تعداد پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش 536

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 87
تعداد مشاهده مقاله 66311
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 33361
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 9 %