تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران در مورد برند شرکت، یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه ارزش برند شرکت آنها می تواند فروش بیشتری را برای شرکت به همراه داشته و منجر به افزایش ارزش شرکت ها بشود. با افزایش رقابت شرکت ها، ارزش گذاری یا ارزیابی برند و رده بندی شرکت ها و همچنین، بررسی ارتباط میان ارزش برند یک شرکت با فعالیت هایش و همچنین تأثیر آن در بازار از مباحث مورد توجه در حوزه تجارت شده است. به همین دلیل روش های متعددی برای ارزیابی برند مطرح شده است. در این پژوهش از یکی از جدید ترین این روش ها که هر سه بعد بازار، مالی و حسابداری برند را ارزیابی می کند و تحت عنوان ارزیابی موفقیت برند شرکت ها مطرح شده، برای ارزیابی برند نمونه ای شامل 82 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاوه بر آن، رابطه ی میان ارزش برند شرکت با فروش آن و ارزش برند شرکت با ارزش بازار سهام، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی وجود ارتباط مستقیم میان ارزش برند شرکت با فروش و همچنین، ارزش برند شرکت با ارزش بازار سهام آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of brand value on corporate revenue and corporate value

نویسندگان [English]

  • Abdollah Khani
  • Khadijeh Ebrahimi
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
چکیده [English]

One of the major challenges for managers is the effect of brand on sales and stocks of their organization. Valuation of the brand of product and service and the link between investment in the brand and financial return has been topics of the interest in business for the last decade. Therefore, different brand valuation and ranking techniques has been proposed.
In this research, we applied a new corporate brand valuation tool to minimize the subjective aspects of current brand valuation techniques as named Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation) that uses an integrative approach that takes into account three important concepts of business administration- marketing, finance, and accounting to measurement of corporate brand value. The sample data contains 82 active corporations listed on Tehran Stock Exchange that used for examining of relationship between CBS values of brand and corporate revenues and corporate value. The correlation coefficients revealed a significant relationship between CBS values of brand and corporate revenues and corporate value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate brand valuation
  • corporate brand ranking
  • enterprise revenue
  • enterprise value