دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393 
نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور

صفحه 1-20

سجاد خانی؛ مهری نصیری؛ امین اجلی؛ مهدی جعفرزاده کناری؛ عبدالحمید ابراهیمی


بررسی تاثیر هوش بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی

صفحه 25-46

الهام ظفریان پور؛ محمد فاریابی؛ محمد فاریابی


پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تلفن همراه شهر تهران

صفحه 47-64

مینا سعادتی؛ منیژه حقیقی نسب؛ آیدا خلیلی؛ منیژه حقیقی نسب


تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 57-70

جواد دوکوهکی؛ عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ منیجه بحرینی زاده؛ عبدالمجید مصلح


سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی

صفحه 105-124

محسن علیزاده ثانی؛ میثم شیرخدایی؛ ندا طهماسبی روشن


بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری

صفحه 141-166

شیما پزشکی؛ بهرام خیری؛ شیرین خسروزاده؛ بهرام خیری


بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان

صفحه 167-180

زهره محمدنبی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سید محمد طباطبایی نسب