نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت

چکیده

پژوهش حاضر تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اعتماد به صورت دو بعد مجزا مورد توجه قرار گرفته است: اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی. اعتماد شناختی "به تصمیم عقلانی به اعتماد یا عدم اعتماد به طرف دیگر ارتباط دارد و اعتماد عاطفی "یک سرمایه‌گذاری عمیق عاطفی در رابطه را در بر دارد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد و از PLS برای برآورد مدل ساختاری و آزمایش فرضیه ها استفاده می شود. نتایج تجربی نشان می‌دهد که اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی ابعادی متمایز هستند. اهداف اشتراکی مقدمه‌ای مشترک برای هر دو بعد اعتماد است. تفاوت فرهنگی مشاهده‌شده و سابقه خریدار مقدمات غیرمشترک و ویژه اعتماد شناختی می‌باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که خروجی رابطه‌ای بین‌المللی هم از وجود اعتماد شناختی بهره‌مند است و هم از وجود اعتماد عاطفی. به بیان دیگر، هنگامی که صادرکنندگان هر دو بعد اعتماد را نشان می‌دهند، بیشتر حاضرند انعطاف‌پذیر باشند و میزان رضایتمندی بالاتری از عملکرد صادرات اعلام می‌دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of impact Cognitive and affective trust between Interactions buyers and sellers (a case study Companies in Iranian Industry Food Ingredients)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Khodadad Hossaini 1
  • Abbasali Haji Karimi 1
  • Mona sadat Mortazavi 2

چکیده [English]

This study examines the impact of trust on relational exchanges between buyers and sellers in an international context. Trust is considered as two separate dimensions: cognitive trust and affective trust. Data from Australian exporters are tested with regards to their overseas buyers. The empirical results show that cognitive trust and affective trust are distinct dimensions. Shared goals is a common antecedent to both dimensions of trust. Perceived cultural distance and reputation are the unique antecedents to cognitive trust. The results indicate that international relational outcomes benefit from the presence of both cognitive and affective trust. In other words, when exporters exhibit both dimensions of trust, they are more willing to be flexible and report higher levels of satisfaction with export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural distance
  • Cognitive trust
  • Affective trust
  • flexibility
  • Exporter performance