بررسی تاثیر هوش بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این تحقیق، توسعه نظریات در رابطه با تاثیر هوش بازاریابی بر مزیت رقابتی در حوزه فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران است. در این راستا ابتدا با مرور پیشینه تحقیق مجموعه ای از عوامل شکل دهنده هوش بازاریابی در سازمان گردآوری شد، داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و از تکنیک های آماری برای تجزیه و تحلیل آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در پایان، ضمن جمع بندی و بیان نتایج تحقیق، پیشنهادات مرتبط با آن برای مدیران و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل تشکیل دهنده هوش بازاریابی شامل نوع اطلاعات، منابع اطلاعات و تناوب استفاده از اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی داری با مزیت رقابتی آنها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of marketing intelligence on competitive advantage in SMEs

نویسندگان [English]

  • Elham Zafarianpour
  • Mohammad Faryabi
  • Mohammad Faryabi
چکیده [English]

The aim of this paper is to demonstrate empirically the relationship between marketing intelligence on competitive advantage within a small and medium sized enterprises (SME) context. With marketing information it is intended all data usable within for a marketing purpose. First، the constitutive factors of marketing intelligence amongst SMEs were identified in the literature. After that، a quantitative study was performed analyzing the data through multivariate data analysis techniques، specifically using the Lisrel software. The results of the analysis are discussed and the paper ends with the conclusions، implications for practitioners and policy makers، limitations of the study and indications for future research. The results of this study show the importance of the marketing intelligence amongst SMEs. The type of information، resources of information and frequency of using information in SMEs have positive relation with competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing intelligence
  • Type
  • Resources
  • Frequency
  • Competitive Advantage