مقاله پژوهشی
2. مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی

حسن بودلایی؛ عالمه شهیدی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.108188.1508

چکیده
  تجربة مشتری را تجربة مستقیم یا غیرمستقیم او از فرایند خدمات، سازمان و امکانات تعریف می‌کنند و اینکه چگونه مشتری با خدمات شرکت و دیگر مشتریان تعامل برقرار می‌کند. تاکنون دربارة مفهوم تجربة مشتریان پژوهش‌های زیادی انجام نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش کیفی، فهم چیستی تجربة مشتریان در صنایع خرده‌فروشی است. داده‌های پژوهش با روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. طراحی مدل تجاری‌سازی کالاهای دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

زهره دهدشتی شاهرخ؛ حمید رضا فرج شوشتری پور

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 23-38

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.109633.1610

چکیده
   امروزه نقش تعیین‌کنندة علم و فناوری در رشد و توسعة کشورها و ارتباط بسیار نزدیک توسعة اقتصادی با ظرفیت یک کشور در تولید دانش و استفاده از دانش به یک باور عمومی تبدیل شده است. با توجه به نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصة پیشرفت فناوری، در اقتصاد دانایی‌محور نیز رویکرد ویژه‌ای نسبت به این شرکت‌ها شکل گرفته است. هدف این پژوهش، ...  بیشتر

4. فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه

کبری بخشی زاده برج؛ خدیجه عبداللهی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.109532.1606

چکیده
  رضایت مشتری در هر صنعتی جزء عوامل مهم و اساسی در موفقیت و پایداری آن صنعت به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که بدون جلب رضایت مشتری نمی‌توان به سودآوری و استمرار آن امید داشت. صنعت بازی‌های موبایلی جزء صنایع نوپا و در حال رشد در ایران است که بر اساس آمارهای موجود، مصرف‌کنندگان ایرانی از آن استقبال بسیاری کرده‌اند. بدین منظور با استفاده ...  بیشتر

5. تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران

محمدرضا حسین زاده؛ عباس خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 55-68

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.106242.1401

چکیده
  از ابتدای ورود مباحث مربوط به سنجش رقابت‌پذیری به موضوع گردشگری زمان زیادی می‌گذرد.  از زمانی که پورتر در سال 1990 میلادی نخستین مدل را ارائه داد، تاکنون مدل‌های متعددی برای مقاصد مختلف توسعه داده شده است؛ ولی هنوز مدل بومی‌سازی‌شده برای سنجش این شاخص در بین مقاصد گردشگری ایران با توجه به متغیرهای خاص کشور ایران طراحی نشده است. ...  بیشتر

6. تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب

شهرزاد جلالی؛ ندا عبدالوند؛ سعیده رجائی هرندی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.106435.1408

چکیده
  در راهبرد‌های اخیر بازاریابی، مشتریان از منابع مهم سازمان قلمداد می‌شوند. بر اساس این، کسبدانش دربارة مشتریان و درک نیازهای آنها برای حفظ مشتریان در تجارت‌ الکترونیک بسیار ضروری است. پیش‌بینی رفتار خرید مشتریانِ برخط دشوار است؛ زیرا به‌ندرت بازدید آنها از فروشگاه‌ها به خرید واقعی ختم می‌شود و این موضوع برای بازاریابان و پژوهشگران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان

محمد حسن احمدزاده فرد؛ محمود غلامی کرین؛ علی تقوی؛ امیر صادقی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.107552.1466

چکیده
  فعالیت‌های بازاریابی و تدوین راهبردها از گرایش‌های راهبردی تأثیر می‌پذیرند. راهبردگرایی به ‌طور خودکار باعث عملکرد بهتر نمی‌شوند؛ بلکه نیازمند برخی توانمندی‌ها و منابع است که در راستای آن عمل کند. قابلیت‌های بازاریابی، فرایندی است که در به کارگیری دانش، مهارت و منابع سازمان برای ایجاد ارزش افزودة کالاها و خدمات، برآوردن تقاضاهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران

بابک برومند؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 105-122

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.105465.1339

چکیده
  از ابتدای ورود مباحث مربوط به سنجش رقابت‌پذیری به موضوع گردشگری زمان زیادی می‌گذرد.  از زمانی که پورتر در سال 1990 میلادی نخستین مدل را ارائه داد، تاکنون مدل‌های متعددی برای مقاصد مختلف توسعه داده شده است؛ ولی هنوز مدل بومی‌سازی‌شده برای سنجش این شاخص در بین مقاصد گردشگری ایران با توجه به متغیرهای خاص کشور ایران طراحی نشده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله

علی محبت طلب؛ مهران رضوانی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 123-138

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.109004.1567

چکیده
   این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند در صنایع غذایی لبنی انجام شده است. نوآوری پژوهش حاضر این است که سنجه‌ها و ابعاد سازۀ بازاریابی کارآفرینانه، از دید مشتریان و با بهره‌گیری از مطالعات گذشته و آرای خبرگان، استخراج شده و تأثیر این ابعاد بر ارزش به برند کاله ارزیابی شده است. این پژوهش، از لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران

وحید مکی زاده؛ سیاوش آئین جمشید؛ فرزانه سقائی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 139-164

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.109312.1591

چکیده
  در سال‌های اخیر به مطالعة احساسات منفی مشتریان مانند نفرت از برند توجه بیشتری شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای این نفرت در صنعت خودروسازی ایران با استفاده از مدل مفهومی مبتنی بر ادبیات انجام شده است. جامعة آماری، استفاده‌کنندگان از خودروهای داخلی در شهر تهران است و برای جمع‌آوری داده‌های ...  بیشتر

11. تنفر از برند؛ بررسی و تحلیل عوامل و پیامدهای تنفر از برند

علی شجاع؛ فراز صادق وزیری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 165-180

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.104899.1305

چکیده
  مصرف‌کنندگان روابط احساسی متفاوتی با برندها دارند. ممکن است در حالی‌که عده‌ای عاشق برندی‌اند، عده‌ای به آن بی‌توجه باشند و عده‌ای حس تنفر به آن داشته باشند. تنفر از برند، یک مؤلفة قوی منفی عاطفی در نگاه به یک برند تعریف شده است. در ادبیات برندینگ به احساسات مثبت مصرف‌کنندگان دربارة برند، بارها بحث شده است؛ اما پژوهشگران عموماً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران

سهیلا زرین جوی الوار؛ محمد محمودی میمند؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ محمود سمیعی نصر

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 181-198

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.106981.1428

چکیده
   هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد تجاری ایران است. این مطالعه با درک نقش و اهمیت بازاریابی داخلی و با توجه به ضعف مطالعات پیشین دربارة مدل مناسب و جامع بازاریابی داخلی اجرا شده است. بدین منظور از چارچوب پژوهشی آمیختة اکتشافی در گردآوری داده­ها و به منظور دستیابی به مؤلفه­های بازاریابی داخلی استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‌آمیز مشتریان: با نقش میانجی افسوس پس از خرید در صنعت پوشاک مد

داود فیض؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ ثمین رادفر

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 199-216

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.109676.1613

چکیده
  اندیشناکی مشابه نگرانی است، با این تفاوت که اندیشناکی بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد؛ ولی نگرانی دربارة امکان بالقوة وقوع حوادث بد در آینده است. در میان عواملی که به‌منظور تسهیل زندگی روزمرة مصرف‌کننده با اندیشناکی بالا لازم است، پوشاک مد عامل مهم و تأثیرگذاری برای بسیاری از مصرف‌کنندگان است.­ در این زمینه، هدف از مطالعۀ ...  بیشتر