مقاله پژوهشی
2. واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند

حسین حاجی بابایی؛ حسن اسماعیل پور

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.105904.1366

چکیده
  برندها نقش محوری در رفتار مصرف‌کننده ایفا می‌کنند و ایجاد روابط قدرتمند بین مشتری و برندهای منتخب آنها، تأثیر شگرفی بر رفتار مشتری و ترجیج برند دارد. ایجاد چنین روابط قدرتمندی در پاره‌ای از مواقع موجب شکل‌گیری پیوندهای احساسی عمیق و در نهایت عشق به برند می‌شود. ایجاد و تقویت پیوندهای قدرتمند عاطفی، مشریان را به مدافعانی سرسخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش

فرج اله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ آرزو قنوات پور

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.108962.1565

چکیده
  در دهه‌های گذشته، عملکرد فروشندگان توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان را به خود جلب کرده است. هم‌چنین پیچیدگی فرایند ارائة خدمات، چالش‌های ویژه‌ای را برای ایجاد استراتژی‌های بازاریابی، مدیریت روابط مشتری و در نهایت ایجاد سهم بالا به وجود آورده است؛ ازاین‌رو، سازمان‌ها باید از فروشندگان مشتری‌مدار برای تقویت روابط خود با مشتریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان

داود فیض؛ عاطفه شعبانی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 45-68

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.105418.1335

چکیده
  هک رشد، نوعی استراتژی بازاریابی است که برای گسترش فناوری استارت‌آپ‌ها از تفکر تحلیلی و سنجه‌های اجتماعی استفاده می‌کند. هدف این مقاله، سنجش تأثیر اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی (از استراتژی‌ بازاریابی هک رشد) بر پاسخ مشتری در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد است. این پژوهش کاربردی است و از حیث روش نیز توصیفی است. جامعة آماری پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون

راضیه میرنژاد؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.106095.1387

چکیده
  بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامة رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. ارزیابی عملکرد از راه مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها رویکرد مناسبی برای بهبود عملکرد است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد صنایع خدماتی مانند صنعت هایپرمارکت در رشد اقتصادی کشورها، ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند

بهاره اصانلو؛ سهیلا خدامی؛ سپیده بروجردیان

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.108846.1552

چکیده
  در مدیریت بازاریابی، قصد خرید مصرف‌کنندگان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فرایندهای بازاریابی و تعیین استراتژی‌هاست. بازاریابان از این معیار برای تصمیم‌گیری دربارة محصولات موجود و جدید استفاده می‌کنند. آگاهی از عوامل مؤثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان به بازاریابان کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسب‌تری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی

عباس عباسی؛ شهربانو یداللهی؛ جمال بیگی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.89503.0

چکیده
  نگرانی‌ها و آگاهی زیست‌محیطی افراد جامعه باتوجه­به افزایش مشکلات و مسائل زیست‌محیطی افزایش یافته است. این امر به­نوبة خود تغییر در رفتار مصرف‌کننده و تصمیم‌گیری‌های خرید وی را در پی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش این است که با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، تأثیرات نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک‌شدة مصرف‌کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند

ایمان حکیمی؛ محمد محمودی میمند

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 131-148

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.109131.1574

چکیده
  براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، این پژوهش چگونگی تأثیرپذیری قابلیتِ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی شرکت، از جهت‌گیری‌های استراتژیک یادگیری‌مداری، بازارگرایی، گرایش به کارآفرینی و برندگرایی را بررسی کرده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر چگونگی تأثیر قابلیت ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی بر عملکرد برند را واکاوی می­کند.  ابزار گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار

ایمان غریب؛ عباس طلوعی؛ کامبیز حیدرزاده؛ رضا رادفر

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 149-165

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.109137.1575

چکیده
  باتوجه‌به افزایش رقابت بین بانک‌ها برای جذب مشتریان جدید، شناخت و پیش‌بینی رفتاری مشتریان از اهمیت بسیاری برخوردار است. به‌منظور تحلیل رفتار مشتریان باید به شناسایی، ایجاد تمایز و تشخیص باارزش‌ترین آنها اقدام کرد. برای ایجاد تمایز بین مشتریان از مفاهیم بخش‌بندی استفاده می‌شود. یکی از مسائلی که به‌تازگی در بخش‌بندی مشتریان ...  بیشتر