1. بررسی تأثیر عوامل مدل سه‌شاخگی (3C) بر نوآوری در شرکت‌های بیمه کشور

محمد محمودی میمند؛ محمد محمودی میمند؛ فؤاد وجدانی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 1-18

چکیده
  در این پژوهش، نقش عوامل مدل سه‌شاخگی مدیریت (عوامل ساختاری، رفتاری/ محتوایی و زمینه‌ای/ محیطی) در نوآوری شرکت‌های بیمه کشور موردبررسی قرار می‌گیرد. صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه تأثیرگذار بر بازرگانی کشور (بانک، بهابازار و بیمه)، نیاز دارد چالش‌های خود درزمینه نهادینه کردن فرهنگ نوآوری را شناسایی و چاره‌جویی کند و برای ...  بیشتر

2. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم)

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ مهران رضوانی؛ سعید فرجام

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 19-30

چکیده
  چهار موج عمده، مفهوم کارآفرینی را متحول ساخته است. موج چهارم نگرش جدید به مفهوم و کارکرد کارآفرینی با رویکرد ارزش‌آفرینی است که حتی تأکید بر آن است که واژه آن نیز به ارزش‌آفرینی تغییر یابد. به‌عبارت‌دیگر با رویکرد جدید، کارآفرینی اگر بر اساس ارزش‌های یک جامعه شکل نگیرد پیامدهای آن نیز ارزش‌آفرین نخواهد بود، چراکه از مسائل معرفت‌شناختی ...  بیشتر

3. بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وجهه استنباط شده از مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی

اوژن کریمی؛ محمد محمودی میمند؛ محمد محمودی میمند؛ حسن درویش؛ مهدی نساجی کامرانی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 31-44

چکیده
  امروزه تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف به منظور تفرج، زیارت، تجارت و ... در تمام جهان با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است. در کشور ما صنعت گردشگری از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است، لکن توجه به این نکته ضروری است که صرفاً با دارا بودن جاذبه های گردشگری نمی‌توان صنعت گردشگری پر رونقی داشت، بلکه ...  بیشتر

4. بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات

سعید عبدالمنافی؛ سعید عبدالمنافی؛ وفا ترابی میبدی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 45-62

چکیده
  امروزه یکی از مهم‌ترین فاکتورهای کاهش یکسری هزینه‌های سازمان، برون‌سپاری است. برون‌سپاری در صورت به کارگیری به جا موجب تعدیل هزینه و زمان تولید، تمرکز بر مزیت‌های اصلی رقابتی و ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات و اثربخشی سازمان می‌گردد. در پژوهش حاضر به بررسی علل عملکرد فروشنده در برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعات پرداخته شده است. روش ...  بیشتر

5. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

علی اکبر امین بیدختی؛ فرنوش کیانی فر

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 63-78

چکیده
   هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بین المللی شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب ...  بیشتر

6. تأثیر آموزش هنر در رشد خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی کودکان پیش دبستانی (نمونه موردی کودکان مقطع پیش دبستانی دخترانه و پسرانه مبتکر نوین آموزش و پرورش منطقه 5 تهران)

الیاس صفاران؛ مریم خسروانی زنگنه

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 79-92

چکیده
  در عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پی آن پیچیدگی آن ها نیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از نوآوری ها و بهبود فرآیند ها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد نیاز است؛ نیاز به ابداع و خلاقیت در ...  بیشتر

7. رتبه بندی شرکت‌های داوطلب مشاوره بر اساس روش تلفیقی

بهروز لاری سمنانی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 93-110

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی و استفاده از خوشه‌بندی فازی برای ارزیابی و خوشه‌بندی شرکت‌های مشاور متقاضی همکاری با سازمان و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها است. با افزایش روزافزون اهمیت ساختارهای خرید خدمات، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب شرکت‌های مشاور، برای سازمان‌ها باید با دقت و خبرگی بیشتری همراه باشد. انتخاب ...  بیشتر

8. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی

بهزاد شوقی؛ محمد جواد حضوری؛ عبداله دلاوری

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 111-122

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کارآفرینان در بازارهای بین المللی در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه صاحبنظران، مدیران شرکت ها و کارآفرینان فعال در حوزه صادرات در بازارهای بین‌المللی به تعداد 147 نفر بوده که از این جامعه آماری تعداد 87 نفر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی بعنوان حجم ...  بیشتر

9. بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز

مسعود ساعی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 123-132

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز بود. بدین منظور، 40 نفر (20 دختر و 20 پسر) از دانشجویان دانشگاه به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هیجان بودند که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سؤالات ...  بیشتر

10. بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)

زین العابدین رحمانی؛ زین العابدین رحمانی؛ ملیحه رضایی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 133-146

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه سایپا در استان مازندران است که 171 نفر از بین مدیران و کارشناسان این شرکت ها جهت تکمیل پرسشنامه در این ...  بیشتر

11. بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران

آزاده نادری؛ علی شاه نظری؛ علی شاه نظری

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 147-162

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران انجام‌شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) مطالعات میدانی به شمار می‌آید، روش انجام پژوهش نیز به‌صورت پیمایشی بوده ...  بیشتر

12. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس)

طیب دهقانی؛ محمود عامری سیاهویی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، صفحه 163-174

چکیده
   زمینه و هدف: مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش‌برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در محیط آموزشی و پژوهشی نظیر دانشگاه‌ها از مستعدترین مکان‌ها برای پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های ...  بیشتر