دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1396، صفحه 1-192 
4. نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول

صفحه 43-62

10.22108/nmrj.2017.21797

میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدر زاده هنزایی؛ یزدان منصوریان


11. تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه

صفحه 167-192

10.22108/nmrj.2017.21804

هادی تقوی؛ سید محمدباقر جعفری؛ سیدمرتضی موسوی ثانی باغسیاهی