دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1390 

مقاله پژوهشی

تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

صفحه 1-26

میراحمد امیرشاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فاطمه دبستانی


ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی

صفحه 79-98

آذر کفاش پور؛ فریبرز رحیم نیا؛ طاهره نبی زاده


تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی

صفحه 219-236

مصطفی قاضی‏زاده؛ احمد سرداری؛ سیدرضا شجاعی؛ مهدی سمیع‏زاده