دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1395، صفحه 1-194 (پاییز 1395) 

مقاله پژوهشی

2. مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

صفحه 1-18

10.22108/nmrj.2016.21069

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ شهریار عزیزی؛ مسعود جاویدانی


11. تأثیر طرز فکر مصرف‌کنندگان بر استراتژی‌های کپی‌کت

صفحه 161-174

10.22108/nmrj.2016.21078

حجت وحدتی؛ یدالله تاری وردی؛ زهرا قلی پور؛ حافظ امرایی