مقاله پژوهشی
2. تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21265

چکیده
  تبلیغات محیطی، جدیدترین و ­مهمترین رویکرد رو­به‌­رشد تبلیغ یک برند است که امروزه در گرافیک محیط شهری مطرح است. این تبلیغات با توجّه به تأثیری که در مقایسه با سایر انواع تبلیغات دارند، می­توانند در بهبود آگاهی و ترجیح برند در اذهان مخاطبان و مشتریان و در نهایت وفاداری به برند، جایگاه مهمی داشته باشند. بر اساس این در مطالعة حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان

فرناز بدیعی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسین دیده خانی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21266

چکیده
  چکیده گردشگری پزشکی، یکی از حوزه‌های نوین گردشگری است که بخش مهمی از صنایع سودآور و رقابتی در دنیا شناخته می‌شود. باتوجه به نیاز پژوهش‌های بومی در این حوزه، پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای رسیدن به مدلی مطلوب برای توسعة گردشگری پزشکی در استان گلستان انجام شده­است.  روش این پژوهش کیفی-کاربردی با ماهیت پیمایشی است و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران

یوسف محمدی فر؛ احمد روستا؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21267

چکیده
    پژوهش حاضر به مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران پرداخته­است. این مدل، براساس روش تحقیق کیفی «نظریة داده­بنیاد» به روش نمونه‌گیری نظری با مصاحبة عمیق نیمه­ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف بازاریابی، مدیریت شهری، اقتصاد و گردشگری، استخراج شده­است و پس از آن برای افزایش اعتبار بیرونی، پرسشنامه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. آزمون مدلی- ساختاری از تأثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی در تهران

محمود حسن زاده؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21268

چکیده
  در سال‌های اخیر تمایل به تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی به‌ طور چشمگیری در بین ایرانیان افزایش یافته ­است. علّت این را می­توان آشکارا به کدورت­ها و خصومت­ها نسبت داد. مفهوم خصومت مشتری که چندی است در مباحث بازاریابی بین­المللی به‌ طور جدّی پیگیری می­شود و هنوز هم مراحل تکاملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد

فریبرز رحیم نیا؛ فرشته صادقی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21269

چکیده
  از مهمترین موضوعات مطرح در مدیریت، ماندگاری و تمایل به ماندن در محلّ کار سازمانی است. سازمان­ها هزینه‌های زیادی صرف جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی متخصّص می­کنند، ولی در صورت فراهم­نبودن شرایط مناسب با مشکل ترک سازمانی مواجه خواهند شد و این نیروهای ارزشمند با­ سختی و یا نارضایتی سازمان خود را ترک می­کنند. از این ­رو، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. طراحی مدل شخصیت برند خرده‌فروش مبتنی بر ارزش‌های تجربی در بازاریابی

سهیلا خدامی؛ بهاره اصانلو

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21270

چکیده
  اهمیت مفهوم شخصیت برند خرد­ه­فروش مهم و انکارنشدنی است. محققان و متخصصان حوزة بازاریابی بر این باورند که خرده­فروش­ها مانند افراد و برند محصولات، شخصیت­های متمایزی از دیدگاه مصرف­کننده دارند. این مفهوم از جمله مؤلفه­هایی است که محققان به­هنگام انجام پژوهش­های مربوط به وفاداری و رضایت مشتری بسیار تأکید  می­کنند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تأثیر فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ سید محمد نوع پسند اصیل؛ امید کاظمی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 107-124

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21271

چکیده
  صنایع مختلف در عصر رقابتی امروز، به این مهم دست­یافته­اند که برای ماندگاری در بازار، بهبود مستمر در عملکرد سازمانی امری ضروری است. امروزه، سازمان­ها به دنبال افزایش سودآوری و به­حداکثر رساندن عملکرد بلندمدت خود هستند. در این میان، درک اثرات اقتضایی فعالیت­های بازار بر عملکرد سازمان اهمیت زیادی دارد. بر­این­اساس، پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر

عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ سمیرا کریمی قهفرخی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21272

چکیده
  صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. ازاین‌رو، در دنیای پرتلاطم و سرشار از رقابت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه­مدت و بلندمدت در شرکت­ها، می­تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند. با وجود پیشرفت‌های تجربی و نظری در زمینه استراتژی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای- الکترونیکی بر تمایل به خرید: نقش میانجی ویژگی‌های پیام

محمد جواد نائیجی؛ سمانه ابوالقاسمیان سیچانی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21273

چکیده
  باوجود اینکه تبلیغات توصیه‌ای-الکترونیکی به­علت هزینة پایین و اثرگذاری بالا، در مبانی نظری بازاریابی بسیار مهم تلقی شده­است و تأثیر آن بر برخی متغیرهای رفتاری مانند نیت خرید و تمایل به خرید تأیید شده است، اما مدلی ارائه نشده است که تأثیر انگیزه‌های مشارکت در تبلیغات توصیه‌ای را بر تمایل به خرید کاربران بسنجد. هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی

ساحل فرخیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده؛ مینا جمشیدی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 159-176

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21274

چکیده
  هدف از این پژوهش، طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر قصد و رفتار خرید جوانان در فرهنگ ایران است که برای دست­یابی به این هدف از دو رویکرد کیفی و کمّی استفاده شده ­است. در مرحلة کیفی با بازنگری آثار موجود و انجام تکنیک دلفی علاوه ­بر ارزش­های شخصی عوامل اثرگذار بر رفتار خرید جوانان در صنعت پوشاک در مجموع، دوازده متغیّر شناسایی ...  بیشتر