مقاله پژوهشی
کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

عبدالرضا مصدق؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری؛ بابک تیمورپور

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116106.1670

چکیده
  برای چندین دهه، سازمان‌ها بیش از مشتریان بر نشان تجاری و محصولاتشان تمرکز می‌کردند؛ اما اکنون بنگاه‌های اقتصادی بر ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز شده‌اند. در چنین شرایطی شناخت مشتریان و نیازهای آنان به امری حیاتی برای سازمان‌ها تبدیل شده است. یکی از پرکاربردترین روش‌های شناخت مشتریان، بخش‌بندی آنها به گروه‌های متجانس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول

مهشید عبداللهی؛ محسن اکبری؛ رضا ٍٍاسماعیل پور

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.115822.1639

چکیده
  هنگام به وجود آمدن بحران، ماهیت انسان به‌گونه‌ای است که می‌خواهد بداند چه اتفاقی افتاده است و دلیل آن چیست. به‌دلیل تفاوت در نوع نگاه شرکت و مصرف‌کنندگان به رویداد، باید از دیدگاه مصرف‌کنندگان به بحران نگریست. شرایط بحرانی، ممکن است مصرف‌کنندگان را به سمتی سوق دهد که تصمیمات جدیدی بگیرند؛ برای مثال هنگام شکست محصول، ممکن است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران

نسیم امیرالسادات؛ میثم شفیعی؛ بهمن حاجی پور؛ مرتضی سلطانی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 53-76

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.115937.1656

چکیده
  نظریه‌های متفاوتی انگیزة افراد از مشارکت در خلق مشترک ارزش را بررسی کرده‌اند و در تمام این پژوهش‌ها دربارة اهمیت و سودمندی خلق مشترک ارزش به‌وسیلة مشتریان توافق نظر وجود دارد. باوجود توافق دربارة اهمیت و سودمندی خلق مشترک ارزش با مشتریان، همچنان کمبود دانش راجع‌به چرایی و چگونگی‌مشارکت افراد‌، انگیزه‌های آنها در خلق مشترک ارزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه و اعتباریابی مدل بازاریابی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد

علی شفیعی؛ وحیدرضا میرابی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 77-108

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.109819.1628

چکیده
  بازاریابی نقش مهمی در تعیین اهداف راهبردی و همچنین نتایج عملکرد شرکت دارد. صنعت فولاد دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور است. در این پژوهش سعی شده است با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل مؤثر بر بازاریابی در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته‌بندی و مدل‌سازی شود و در بخش کمّی مدل به‌دست‌آمده با مدل‌سازی معادلات ساختاری آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم

سمیه صالحی؛ علی صنایعی؛ نگار سماک نژاد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116048.1667

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گردن‌آویز در محصولات لبنی بر میزان جلب توجه مشتری بوده است. برای سنجش توجه مشتری، تعداد دفعات تثبیت نگاه به تصویرِ هریک از محصولات محاسبه شد. محصولات آزمون‌شده در این پژوهش عبارت بودند از برند پگاه در دو حالت با گردن‌آویز و بدون گردن‌آویز، ویوان، ساربونا، آسایش و داهاتی. درمجموع دو ترکیب از تصاویر، طراحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

محمود حسن زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 129-148

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.115999.1675

چکیده
  تمایل مشتریان به محصولات داخلی، موضوع اصلی در مطالعات بازاریابی بین‌الملل است که در سال «حمایت از کالای ایرانی» توجه و مطالعة بیشتری را می‌طلبد. در این زمینه، پژوهش حاضر می‌کوشد تفاوتِ گرایش مثبت به محصولات داخلی در طبقات مختلف محصولی را تبیین کند. محققان براساس مطالعاتِ اثر کشور مبدأ، مدلی برای تبیین جانبداری مشتریان از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد

انوش امیدی؛ مجتبی پورسلیمی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 149-168

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.117628.1776

چکیده
  امروزه به‌کارگیری مفهومی چون هوش بازاریابی در کسب‌وکار، به‌دلیل ایفای نقش در تصمیم‌گیری سازمانی و ارتقای بهره‌وری و کسب مزیت رقابتی در صنایع مختلف، بسیار رواج یافته است. سیستم هوشمندی بازاریابی در آغاز یک زنجیرة اطلاعاتی، ارزش اطلاعات را ارتقا می‌دهد؛ هم‌چنین با استفاده از فناوری‌های مختلف موجب جمع‌آوری و ساختارمندکردن داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه

پیمان متقی؛ محمدحسن ملکی؛ هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ فاطمه شریفی؛ سید رسول صادقی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 169-194

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116352.1689

چکیده
  رشد فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر بسیار زیادی بر صنعت بانکداری داشته است. ارائة خدمات بانکی به مشتریان از طریق تلفن همراه یکی از جدیدترین این فناوری‌هاست. شواهد نشان می‌دهد میزان استفاده از همراه بانک میان مشتریان بانک‌ها در حال گسترش است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای بررسی تأثیر نگرش، شخصیت، ریسک ادراکی، سهولت استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام

مجید اسماعیل پور؛ دنیا کبیری فرد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 195-218

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116034.1664

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیشایندهای ارتباط دهان‌به‌دهان الکترونیک و تأثیراتی است که بر پاسخ‌های رفتاری آنی و پنهان مصرف‌کنندگان دارد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در زمرة پژوهش‌های کاربردی و ازدیدگاه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی کاربران ایرانی شبکة اجتماعی اینستاگرام است. پاسخ‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند

عباسعلی رستگار؛ غلامرضا امینی خیابانی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 219-236

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.115861.1640

چکیده
  عملکرد برند و کنترل بازار دو سازِکاری‌اند که نقش آنها در کسب موفقیت سازمان باید بررسی شود. عملکرد برند، شاخصی برای سنجش توانایی برند در دادنِ ارزش به مشتریان و کنترل بازار ابزاری برای نفوذ در بازار و تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان است. این پژوهش با هدف تبیین موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار طراحی شده و برای این منظور، نقش عملکرد ...  بیشتر