مقاله پژوهشی
2. اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

مرتضی ملکی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ وحید شرفی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.104781.1300

چکیده
  اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل، شبکه‌ای است از بازیگران (عناصر) مختلف که موفقیت و بقای آنها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می‌کند سازمان‌ها نه به‌صورت بازیگران مجزا که باید به‌صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. درواقع این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات

زهرا زارع زاده؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدعلی شفیعی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.118334.1823

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی میزان تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی از بُعد ثبات است. این پژوهش، کاربردی و از نظر روش شبه‌آزمایشی از نوع پس‌آزمون با گروه کنترل مبتنی‌بر دستکاری کیفیت تصاویر تبلیغاتی است. 136نفراز دانشجویان دانشگاه یزد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در هشت گروه آزمودنی و کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.119121.1873

چکیده
  یکی از چالش‌های ارتقای ضریب نفوذ و توسعة بیمة زندگی، بازخرید بیمه‌نامه قبل از سررسید است؛ بنابراین درک صحیح از چرایی، کیفیت و فرایند بازخرید بیمه‌گذار به شرکت‌های بیمه در تدوین و اجرای راهبردهای اثربخش به منظور نگهداری بیمه‌گذار و تداوم قرارداد کمک خواهد کرد. با توجه به نبودِ مدل جامع رفتاری در زمینة بازخرید بیمة زندگی، پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تأثیر وابستگی اجتماعی بر اعتماد مشتریان در شبکه‌های اجتماعی

ناصر صفایی؛ هما عاطف یکتا

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.119353.1890

چکیده
   نظر به رشد چشمگیر استفاده از گوشی‌های هوشمند، خدمت‌دهی به مشتریان شکل دیگری پیدا کرده‌ است. در سال‌های اخیر تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، رشد بسیار زیادی داشته‌ است؛ به همین دلیل، تعداد زیادی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با استفاده از این شبکه‌ها، محصولات خود را به‌صورت برخط(آنلاین) به فروش می‌رسانند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تبلیغات اینترنتی مجتمع‌های تجاری؛ مطالعة موردی: مجتمع تجاری ارگ تهران

علی عباس زاده؛ ناصر یزدانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.119585.1913

چکیده
  روند رو به رشد راه‌اندازی مجتمع‌های تجاری و استقبال مصرف‌کنندگان از این مراکز باعث شده است که مدیریت فروش در مجتمع‌های تجاری بیش ‌از پیش اهمیت یابد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تبلیغات اینترنتی در مجتمع‌های تجاری با تمرکز بر مطالعة مجتمع ارگ تهران انجام شده است. این پژوهش از نوع ترکیب- اکتشافی و شامل دو فاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بازارگرایی و عملکرد محصول جدید؛ بررسی نقش تعدیل‌گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز ضمنی مشتری

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سجاد مزارعی؛ فاطمه لاله زار

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.118679.1837

چکیده
  در هر کسب‌وکاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان، توسعة محصولات جدید بسیار ضروری است. تولید و به‌کارگیری دانش بازاریابی باعث شکل‌دادن به قابلیت‌های بازاریابی و به‌تبع آن توسعة محصولات جدید می‌شود. از یک‌سو چالش دسترسی به دانش بازار در اقتصادهای نوپدید و از سوی دیگر ضمنی‌بودن نیازهای مشتری، باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده مصرف‌کننده از فناوری خرید اینترنتی براساس نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از ‏تکنولوژی2 (‏UTAUT2‎‏)؛ مطالعة موردی: مشتریان فروشگاه دیجی‌کالا در استان خوزستان

کوثر مجدم؛ مهدی نداف؛ سارا محمدی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 115-136

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.118038.1800

چکیده
  امروزه خرید اینترنتی یکی از سودآورترین برنامه‌های کاربردی تجارت الکترونیک شده است؛ بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر رفتار استفادة مصرف‌کننده از فناوری خرید اینترنتی ضروری است؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر رفتاراستفاده از خرید اینترنتی مصرف‌کننده را براساس نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری 2 (UTAUT2) بررسی کرده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی تاثیر موسیقی بر احساس لذت مشتریان خانم در بازایابی عصبی

علی بنیادی نائینی؛ حدیث ادیب کیا

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 137-150

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.117897.1788

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرعت موسیقی بر احساس لذت مشتریان در خرید اینترنتی است که با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام و سنجش عملکرد مغز و ذهن ناخودآگاه مشتریان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش تجربی است. دستگاه الکتروانسفالوگرام، دستگاهی برای ثبت سیگنال‌های مغزی است که معمولاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی اثرات تبلیغات دهان‌به‌دهان بر میزان رشد تعداد کاربران بازی‌های موبایلی در ایران

مجمدرضا پارسانژاد؛ مجتبی خوش لهجه صدق؛ میلاد گنج خانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 151-170

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.119416.1901

چکیده
  روند رو به رشد تقاضای بازی‌های رایانه‌ای و به‌ویژه موبایلی، توسعه‌دهنده‌های بسیاری را به تولید و عرضة انواع مختلفی از این بازی‌ها ترغیب کرده است. توسعه‌دهنده‌های بازی، ایده‌های جذاب و مناسبی برای تولید بازی‌های موبایل دارند و اغلب از لحاظ فنی توان تولید آن در کشور وجود دارد؛ اما مشکل اصلی، عرضة محصول و بازاریابی است. این مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی نقش دعاوی حقوقی میان اپل و سامسونگ در استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی دو شرکت

بهنام محمدی؛ مسعود طالبیان

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 171-205

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.117269.1750

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات دعاوی حقوقی میان دو شرکت اپل و سامسونگ بر راهبردهای قیمت‌گذاری و بازاریابی آنهاست. این پژوهش از نظر هدف در دستة پژوهش‌های کاربردی قرار گرفته است و از نوع پژوهش‌های توصیفی‌تحلیلی‌موردی محسوب می‌شود. به این منظور، پرونده‌های حقوقی میان دو شرکت در بازة ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ بررسی شده و به‌ویژه ۱۳ مورد آنها در ...  بیشتر