مقاله پژوهشی
1. تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ی ادراک مصرف کنندگان این برندها

طهمورث حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ نغمه شیبانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 1-21

چکیده
  ماهیت اصلی برند ایجاد تمایز است. در بازارهای امروزی ویژگی‌های احساسی و نمادین برای ایجاد تمایز بسیار کارآمد هستند. یکی از ابزارهای قدرتمند و کارآمد برای ایجاد تمایز به وسیله‌ ویژگی‌های نمادین و احساسی برند، «شخصیت برند» است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی شخصیت برند از مفهوم «کهن‌الگو» استفاده شده است. این پژوهش با هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌های نمونه صادراتی ایران

علی صنایعی؛ محمد علی فیض پور؛ محمود نادری بنی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 22-43

چکیده
  پیشرفت‌های سریع وروز افزون در حوزه فناوری اطلاعات ونقش آنها در کمک به بهبود عملکرد شرکت‌ها باعث وابستگی روزافزون آنها به فناوری گردیده، در حالی که درداخل کشور، پژوهش‌های اندکی در این زمینه انجام شده است. از آنجا که این فناوری ابتدا در سطح زنجیره ارزش شرکت‌ها پیاده شده و ازآن طریق برعملکرد تاثیر می‌گذارد، لذا ضرورت انجام تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل

محمد حقیقی؛ حسن حسینی؛ حامد اصغریه اهری؛ ابوالفضل آرین؛ علی دریکنده

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 44-62

چکیده
  هدف شرکت‌ها از ایجاد رابطه بلند‌مدت با مشتریان کسب وفاداری آن‌هاست. امروزه برای بازاریابان، بازاریابی رابطه‌ای به عنوان برآورده کننده این هدف بسیار مهمتر رخ می‌نمایاند. تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای به عنوان بازوان اجرایی بازاریابی رابطه‌ای موجب حفظ مشتریان موجود و در طی یک کیفیت بالای ارتباطی اعتماد و رضایت آن‌ها جلب و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی؛ مرتضی رضایی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 63-81

چکیده
  نسبت دادن ویژگی‌های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است که در دهه‌های اخیر کانون توجه پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است که می‌تواند در ایجاد ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد. به منظور بررسی این رابطه پژوهش حاضر مدلی را در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران آزمون کرده است. نمونه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مطالعه تاثیرپذیری استراتژی های حضور در بازار از نگرش های مدیریتی و رابطه آن ها با انتخاب الگوی سنجه های بازاریابی در شرکتهای تولیدی صنعتی

رضا شافعی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 82-104

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رویکردها و نگرش‌های مدیریتی شرکت‌های صنعتی، ارتباط میان نوع استراتژی بازاریابی و مدل سنجه‌های ارزیاب بازار مورد استفاده توسط آنها انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی وجامعه آماری پژوهش تمامی شرکت‌های تولیدی مواد غذایی در تهران بوده که از طریق نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 85 شرکت برای جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تأثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری

منیجه بحرینی زاده؛ علیرضا ضیایی بیده

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 105-121

چکیده
  در بازار رقابتی امروز، وفاداری به نام و نشان تجاری تبدیل به هدف اصلی استراتژی‌ها و برنامه‌های بازاریابی شده است. در نتیجه منابع وفاداری و فرآیند شکل‌گیری آن مورد توجه بازاریابان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک‌گریزی و درگیری محصول مصرف‌کنندگان با وفاداری و تبلیغات شفاهی آن‌ها از نام و نشان تجاری است. همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی

بهروز جهان دیده؛ علی رضا گل محمدی؛ مصطفی صفدری رنجبر

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 122-150

چکیده
  امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رقابتی شدید رو به رو هستند. در چنین محیطی تعداد فزاینده‌ای از مشتریان به حجم بالایی از اطلاعات مجهز شده و از قدرت پذیرش ریسک بیشتری برخوردار شده‌اند. آنها بر اساس ارزش بیشتری که جای دیگری کسب می‌کنند، مستعد تغییر فروشگاه خود هستند، بطوریکه تعویض فروشگاه از جانب مشتریان به امری عادی و چالشی برای خرده‌فروشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان

محمد محمودی میمند؛ حمیدرضا وزیرزنجانی؛ مریم خلیلی یادگاری

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 151-165

چکیده
  شناسایی ترکیب انگیزه‌های مصرف‌کننده بر انتخاب بازار هدف تأثیر می‌گذارد. در حالی که انگیزش موجب تقویت و هدایت رفتار مصرف‌کننده می‌شود، شخصیت مصرف‌کننده نیز رفتار انتخابی او را به منظور دستیابی به هدفش شکل می‌دهد (هاوکینز و همکاران، 1385). تست شخصیتی مایرز- بریگز (MBTI) بر مبنای تئوری یونگ و با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از تضادهای روانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و روابط دوستانه ارائه‌دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان

فرج اله رحیمی؛ زهرا اسدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 166-181

چکیده
  ارائه خدمات با جذب و حفظ مشتریان، یکی از ابزارهای اساسی سازمان‌های خدماتی برای بقا در محیط رقابتی امروزی است. خدمات پرتماس نیز از این قائده مستثنی نیستند. یکی از بسترهایی که برای رضایت و حفظ مشتریان در این گونه خدمات می‌توان از آن استفاده شایانی کرد. روابط دوستانه بین ارائه دهندگان خدمات و مشتریان است. در مقاله حاضر، رابطه بین ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات

ساغر رفیعی؛ منیژه حقیقی نسب؛ حمید رضا یزدانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1391، صفحه 182-195

چکیده
  هدف ار این پژوهش، اولویت بندی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند در صنعت نرم افزاری است؛ در راستای نیل به این هدف رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی (کانال توزیع، قیمت ارزش گرا، فعالیت‌های ترفیعی و خدمات پس از فروش)، تصویر شرکت، سه بعد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند/ تداعی ذهنی، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) و ارزش کلی ارزش ...  بیشتر