مقاله پژوهشی بازاریابی
بازاریابی و حواس: تأثیر محرک‌های حسی رایحه و رنگ بر تجربیات حسی مشتریان خرده‌فروشی‌های آنلاین مواد غذایی

نادر سیدامیری؛ معین عبدالمحمد سقا؛ پانته آ فرودی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.129961.2516

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر محرک‌های حسی رایحه و رنگ بر تجربیات حسی مشتریان خرده‌فروشی‌های آنلاین مواد غذایی است. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدفْ کاربردی است و روش پژوهش این مطالعه، شبه‌آزمایشی از نوع طرح بین‌آزمودنی‌هاست. جامعۀ آماری این پژوهش را مشتریان خرده‌فروشی‌‌های آنلاین صنعت غذایی تشکیل می‌دهد که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
تحلیل سیگنال‎های EEG به‌کمک طیف‌های مرتبۀ بالا در کاربرد بازاریابی عصبی

سید عابد حسینی؛ محبوبه هوشمند

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.130413.2537

چکیده
  درک چگونگی تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان، یکی از مباحث موردتوجه پژوهشگران، بازاریابان و مدیران صنعتی است. در این مقاله از سیگنال‎های مغزی (EEG) 25 شرکت‌کننده در زمان مشاهدۀ 14 محصول مختلف استفاده شده است. ابتدا سیگنال‌های EEG پیش‌پردازش شده و سپس ویژگی‌هایی از طیف‎های مرتبۀ بالا (HOS) به‌‌صورت مجموع اندازۀ دوطیفی‌‌‌ها، مجموع مربع اندازۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
بررسی تأثیر داشبورد بازاریابی بر رقابت‌پذیری سازمانی با تبیین نقش میانجی حافظۀ بازاریابی و هوشمندی رقابتی

امیرهوشنگ نظرپوری؛ زهره محمدیاری؛ نسا بیرانوند

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.129835.2511

چکیده
  در طی دهۀ گذشته، به‌شکل فزاینده‌ای بر مؤلفۀ رقابت‌پذیری سازمانی تأکید شده است و پژوهشگران چندین عامل تأثیرگذار بر این مهم را مطالعه کرده‌اند. باوجودِاین، هنوز برخی عوامل در مباحث کنونی رقابت‌پذیری سازمانی ناشناخته مانده یا در ابعاد بسیار محدودی بررسی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر داشبورد بازاریابی بر رقابت‌پذیری سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
بخش‌بندی مشتریان خرده‌فروشی‌های آنلاین براساس ویژگی‌های جمعیتی و تجربۀ‌ مشتری؛ رویکردی مبتنی‌بر نقشه‌های خودسازمان‌ده

منیژه بحرینی زاد؛ مرجان عصار؛ مجید اسماعیل پور

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.130039.2519

چکیده
  زمینه و هدف: باتوجه‌به ظهور اینترنت به‌عنوان شبکۀ اصلی عرضۀ محصولات و خدمات در سال‌های اخیر، تجربۀ خرید آنلاین مشتریان اهمیت زیادی یافته است و تمایز مشتریان براساس تجربۀ مشتری، می‌تواند راهبردی مؤثر در بخش‌بندی مشتریان تلقی شود. هدف از اجرای این پژوهش بخش‌بندی مشتریان براساس تجربۀ مشتری در خرده‌فروشی‌های آنلاین است.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات؛ مطالعه‌ای با رویکرد شناختی

صبا امیری؛ علی داوری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.130428.2535

چکیده
  بازاریابی عصبی، علم میان‌رشته‌ای خلّاقانه‌ای است که به‌سرعت در پژوهش‌های شناخت مصرف‌کننده در سراسر جهان در حال رشد است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات و کاهش شکاف نظری موجود در این حوزه انجام شد. رویکرد پژوهش، کیفی با روش تحلیل محتوا بود. جامعۀ مطالعه‌شده خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
بررسی تأثیر بی‌انصافی قیمتی ادراک‌شده بر تنفر از برند مصرف‌کننده در نظام قیمت‌گذاری پویا (مورد مطالعه: تاکسی آنلاین اسنپ)

محسن نظری؛ علی شجاع؛ هانیه فتحی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/NMRJ.2022.130836.2555

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بی‌انصافی قیمتی ادراک‌شده بر تنفر از برند مصرف‌کننده در نظام قیمت‌گذاری پویا و همچنین بررسی میانجی‌گری خیانت ادراک‌شده و فریب ادراک‌شده در این میان است. روش: در این پژوهش پیمایشی، جامعۀ هدف را تمامی شهروندان شهر تهران تشکیل داده‌اند که دست‌کم یک بار از تاکسی آنلاینِ «اسنپ» خدمت دریافت کرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
ارائه سازه عوامل مؤثر در کنارگذاری کالا با استفاده از شبکه خزانه (اعتبارسنجی سازه در بازار تلفن همراه در تهران)

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ نادر غریب نواز؛ محمود احمدی شریف

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 129-150

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.130301.2528

چکیده
  مصرف‌کنندگانِ یک کالا پس از انتخاب و مصرف آن، به مرحله‌ای می‌رسند که باید تصمیم بگیرند چگونه یک کالا را کنار بگذارند؛ بنابراین، کنارگذاشتن کالای اکتساب‌شده، بخش اصلی از فرایند تصمیم‌گیری مصرف‌‌‌کننده بوده ‌است که مطالعات بسیار کمی در این زمینه موجود است. آگاهی‌نداشتن از این مرحله از رفتار مصرف‌کننده، شرکت‌ها را با مشکل ِ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
امکان‏سنجی تشکیل تعاونی‏های بازاریابی الکترونیکی در استان لرستان

مهدی رحیمیان

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 151-176

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.130561.2542

چکیده
  ایدۀ تشکیل «تعاونی‏های بازاریابی اینترنتی» انگیزۀ اصلی برای انجام پژوهش حاضر بود. در این نوع از تعاونی، تعدادی از بازاریابان الکترونیکی در هریک از مشاغل مختلف، نوعی تعاونی را تشکیل خواهند داد که صرفاً به‌صورت الکترونیکی فعالیت بازاریابی را در حیطۀ شغل خود انجام خواهند داد؛ ازاین‌رو، پژوهش پیمایشی حاضر با هدف امکان‏سنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
اثر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبردهای مقابله‌ای مشتری در تاکسی‌های اینترنتی

علیرضا رجبی‌پور میبدی؛ پریسا جوانمردی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 177-196

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.131363.2583

چکیده
  با وجود همۀ تلاش‌ها برای جلب‌نظر و کسب رضایت مشتریان در فرایند تحویل خدماتْ احتمال بروز نارسایی‌ها، خطاها و نارضایتی‌هایی وجود دارد. به‌عبارتی، نارسایی در ارائۀ خدمات و تخلف برند، اجتناب‌ناپذیر است و این موضوع باعث رویگردانی مشتری از ارائه‌دهندگان خدمات می‌شود؛ بنابراین، مدیران شرکت‌ها باید همواره در پی شناسایی، کنترل و تعدیل ...  بیشتر