نویسندگان

چکیده

ابتکارات بازاریابی و استراتژی بازاریابی نه‌تنها باید بر توزیع خارجی تولید منابع و نام تجاری تمرکز داشته باشد، بلکه هم‌زمان باید توجه یکسانی به منابع داخلی و بازاریابی نام تجاری داخلی داشته باشد. بازاریابی داخلی یکی از ابزارهای اجرای استراتژی در درون سازمان است که متمرکز بر روی کارکنان به‌عنوان اولین مشتریان هر سازمان است. علیرغم اهمیت روزافزون نقش کارکنان در عملکرد سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های فعال در بخش خدمات، این جنبه‌های بازاریابی در بین تصمیم گیران اهمیت کمتری دارد و توجه زیادی به ارتقای بازاریابی داخلی برای تقویت ابتکارات بازاریابی خارجی نمی‌شود. از صنایع خدماتی در ایران که به‌واسطه خصوصی‌سازی، ابتکارات و رشد شبکه‌های توزیع و فروش رقابت در آن به‌شدت افزایش پیداکرده است، صنعت بیمه است. این مقاله به دنبال این است تا نشان دهد که چگونه بازاریابی داخلی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد در حفظ و کسب مزیت رقابتی در فضای به‌شدت رقابتی شرکت‌های بیمه بکار گرفته شود. در پایان، بر مبنای تحقیقات گذشته، یک مدل مفهومی برای پیاده‌سازی بازاریابی داخلی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Marketing, a strategy to gain competitive advantage in insurance companies

نویسندگان [English]

  • Maryam Hemmati
  • Davood Feiz

چکیده [English]

Marketing initiatives and marketing strategies should not only focus on the foreign distribution of resources and brand, but also must have the same focus on internal resources and branding, simultaneously. Internal marketing is one of the tools for strategy implementation within an organization which focuses on employees as the organization's first customers.Despite the growing importance of employees in the performance of organizations, especially organizations working in the service sector,this marketing aspect is less important among decision-makers and improving internal marketing to strengthen the external marketing initiatives will not be of great importance.Among the service industries in Iran, competition has increased strongly in the insurance industry through privatization, innovation and development of distribution and sales networks.This paper seeks to show how internal marketing can be used as a strategy to maintain competitive advantage in the highly competitive environment of insurance companies. At the end, a conceptual model for implementation of internal marketing to improve the performance of insurance companies is providedbased on previous researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal marketing
  • Insurance
  • Customer Satisfaction
  • Organizational Performance