نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های تصمیم‌گیرندگان هر کسب و کار، شناسایی صحیح موقعیت بازار و تعیین جایگاه فعلی و جهت‌گیری آتی کسب و کار خود در آن است. از جمله ابزارهای با اهمیت در این مورد، ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (SPACE) است که می‌تواند جهت‌گیری کلی مطلوب هر بنگاه را در فضای موجود نشان دهد. این ماتریس بر اساس نظرات خبرگان ایجاد شده و به همین دلیل دقت آن بر یک نظرسنجی کیفی استوار است؛ از این رو می‌توان با بهبود این دقت چالش‌های کمتری را در مواجهه با ماتریس ایجاد شده، ایجاد نمود. در این مقاله با به کارگیری تحلیل سلسله‌مراتبی دلفی فازی (FDAHP) این نظرخواهی با منطق فازی ترکیب شده و دقت بیشتری در فرآیند وزن‌دهی به مؤلفه‌های هریک از ابعاد ماتریس لحاظ می‌گردد. مطالعه موردی این مدل پیشنهادی در یکی از شرکت‌های مطرح در صنعت درب و پنجره یو پی وی سی صورت پذیرفته و نتایج آن گردآوری و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of SPACE Matrix with Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process to determine the strategic position of the business Case study in Iran UPVC industry

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazazi
  • Mohammad Ali Faezi Rad

Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

One of significant questions of business decision makers is about accurate recognition of market position, determination of current market and future orientation of own business in the market. Regarding to it, one of important tools is Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) matrix that can demonstrate total desirable orientation of any business in current situation. Mentioned Matrix is created by experts’ views and opinions, so it's accuracy is based on qualitative poll accordingly it can make less challenges by improvement of this accuracy. In this paper, mentioned poll has been combined with fuzzy logic by using Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process (FDAHP) and it has includes higher degree of accuracy because of weighting to axes of matrix. Case study of this suggested model has been carried out (or performed) in one of prominent company in the field of UPVC windows and doors industry and the results of this study has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) matrix
  • Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process (FDAHP)
  • Strategic planning
  • Competitive Strategy
  • market research