تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه به دلیل رقابت شدیدی که در هر کسب و کاری وجود دارد، مدیران در تلاش هستند که با گسترش روابط بلندمدت با مشتریان موجبات وفاداری، رضایت و نیز سودآوری خود را فراهم آورند. منظور از استراتژی های بازاریابی ارتباطی فعالیت های جذب و برنامه های وفاداری می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی توسعه ای می‌باشد که جامعه آماری آن 176 مشتری نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در شهر تهران و 88 مدیر نمایندگی‌های مجاز می‌باشند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر ارتباط بازاریابی ارتباطی و عملکرد اقتصادی می‌باشد. همچنین تحقیق نشان داد که از دیدگاه مشتریان فعالیت‌های جذب نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در رتبه اول، موقعیت بازار این نمایندگی‌ها در جایگاه دوم، کیفیت رابطه نمایندگی با مشتریان در مکان سوم، وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات نمایندگی‌ها در جایگاه چهارم، ادراک مشتری نسبت به این نمایندگی‌های در رتبه پنجم و در نهایت برنامه های وفاداری صورت گرفته توسط نمایندگی‌های در رتبه ششم قرار دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Relationship Marketing Strategies On The Irankhodro`s authorized dealers ‘ economical Performance

نویسندگان [English]

  • Mahsa Farajloo Motlagh
  • Jamshid Salehi Sadaghyani 1
  • Nabi Allah Dehghan 2
1 Management and Accounting, Allame TabaTabaee University
2 Department of Strategic Management Higher National Defense University
چکیده [English]

Today, there is strong competition in any business, managers are trying to develop long-term relationships with customers led to loyalty, satisfaction, and providing their profitability. Therefore, this study aims to examine the impact of marketing relationship on economic performance in Iran Khodro agencies. In this study 176 car customers and 88 managers in Tehran are surveyed. The required data were collected using a questionnaire were analyzed using the software. The results indicate that the effect is related to marketing communications, and economic performance. It also showed that the activities of the customer view recruitment agencies authorized Iran Khodro first place, second place position in the market for these agents, quality relationships with customers on behalf of third place, fourth place Resellers customer loyalty to products and services, the customer's perception the representations in the fifth and ultimately loyalty programs conducted by the agency is in the sixth grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • Relationship quality
  • attraction activities
  • loyalty programs