نویسندگان

1 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد

2 دانشگاه پیام نور تهران

3 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

4 مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
موفقیت در پروژه‌های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته بوده و این چالش‌ها بدبختانه مدیران امروزی را نیز فرا گرفته است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در پروژه‌های توسعه محصول بالاست، ذهن اکثر محققان این حوزه را به خود مشغول کرده است. موضوع مزبور علاوه بر پراهمیت بودن، پیچیدگی خاصی را نیز در خود دارد؛ به گونه‌ای که تعیین عوامل موثر بر توسعه موفقیت آمیز محصول جدید در مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی را به خود دیده است. برای نمونه، شکست این پروژه‌ها در شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs) که در اقتصاد به‌عنوان منبع کارآفرینی محسوب می شوند، مساله‌ی حادتری در مقام قیاس با شرکت‌های بزرگ دارد، به گونه ای که برخی از این شکست‌ها عملا امکان حیات شرکت‌های مزبور را سلب می کند. این تحقیق یک پژوهش کمی به‌شمار می‌آید که در آن با بازنگری گسترده ادبیات مرتبط و همچنین با اجرای مصاحبات ساخت یافته با مدیران SMEs شرکت‌های هدف، پرسشنامه لازم تدوین و از آن برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که عوامل حیاتی پنج‌گانه بر موفقیت توسعه محصول جدید این شرکت‌ها تاثیر دارند که شامل عوامل تکنولوژیک، حمایتی، بازاریابی، درون سازمانی، تجاری سازی. همچنین نتایج رتبه بندی مولفه‌های موثر برموفقیت توسعه محصول جدید گویای آن است که تشویق به تولید ایده‌های مناسب و کاربردی و جذابیت محصول مورد معرفی به بازار از با اهمیت ترین مولفه‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Categorizing Effective Factors and Components on New Product Development Process (Studying SMEs Managers’ Perspective in Food and Beverage Industries of Fars Province)

نویسندگان [English]

 • Hassan Hataminasab 1
 • Farhang Mohammadi 2
 • Reza Taleeifar 2
 • Saeed SaeedaArdakani 3
 • Farhang Mohammadi 4

4 شیراز بلوار هفت تنان ک 28 پ381

چکیده [English]

Abstract
Success in New Product Development projects (NPD) has been a crucial challenge for the past managers and these challenges have encompassed today's managers as well. The majority of researchers in this connection have been trying to find out a reason why the failure rate of Product Development Projects is high. Although this issue is very momentous and significant, but it has a special complexity in itself so that determining effective factors on New Product Development have been faced different results in different studies. For instance, failure of these types of projects in small and medium companies (SMEs), as the source of entrepreneurship in economy, are considered as an acute problem in comparison with large companies, in a way that some of these failures prevent their survival. This research is a quantitative research in which by extensive reviewing of related literature and also performing structured interviews with SMEs managers, the requisite questionnaire has designed. The data was collected through distributing the questionnaire among the targeted population. The results of this research identified five critical factors on success of New Product Development of these companies. These factors include: technological, supporting, marketing, organizational inward, and commercialization. Likewise, the results of categorizing effective components on success of New Product Development indicate that encouraging to create good and practical ideas and attraction of new introduced products to the market are considered as the most important and prominent components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Critical success factors
 • Small and medium companies
 • New Product Development (NPD)
 • Small and medium companies
 • Food and beverage industries of Fars province
 • SMEs managers perspective