نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی‌ست که با محوریت اشتراک‌گذاری عکس توانسته است به بسیاری از پیش‌بینی‌ها مبنی بر حرکت شبکه‌های اجتماعی به سمت سایت‌های عکس محور جامعه عمل بپوشاند. هرچند اینستاگرام به عنوان یک پدیدۀ نوظهور برای اشتراک گذاری عکس و فیلم های کوتاه طراحی شده و هدف از ایجاد آن فروش کالا نبوده، اما استفادۀ گوناگون کاربران از آن باعث شده تا به جایگاهی مهم برای معرفی محصولات برندهای خانگی و کوچک برسد. از طرفی در ایران با توجه به فیلترینگ برخی سایت ها و عدم دسترسی کاربران به زیرساخت‌ها و ابزارهای مناسب، باعث شده است استفاده از اینستاگرام برای فروش این نوع کالا و خدمات افزایش یابد. بنگاههای اقتصادی در ایران با معرفی کالا و خدمات مرتبط با مد، لباس، فشن و لوازم آرایشی در اینستاگرام توانسته‌اند از این محیط به عنوان ویترین خود استفاده کرده و محصولات خود را به نمایش بگذارند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی انگیزه خرید اینترنتی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام برای خریدهای لذت باور در شهر تهران طرح ریزی شده است. در این پژوهش عوامل انگیزشی برای ترغیب افراد به خرید لذت باور از طریق صفحات اینستاگرام در جامعه دارندگان صفحه اینستاگرام در تهران و در نمونه ای به حجم 180 نفر، مورد بررسی قرار می گیرد. و تعیین می کند که چه عواملی، با چه میزان اهمیت بر انگیزه خرید لذت باور در این شبکه اجتماعی در شهر تهران موثر هستند. در این مقوله پنج ارزش لذت باور در خرید از طریق اینستاگرام مورد بررسی قرار می گیرد. در جمع آوری ادبیات موضوعی این پژوهش از اطلاعات مکتوب کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات خریـــداران احتمالی از پرسشنامه استفاده گـردیده است. ضمنا جهت تائید یا رد فرضیه های مورد استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام در تهران تحت تاثیر ماجراجوئی/کاوش و عامل روابط اجتماعی اتفاق می افتد. لذا فروشندگان با ترعیب این دو جنبه در ایجاد صفحات معرفی کالا و خدمات خود در اینستاگرام می تواند در فروش محصولات و خدمات از جنس لذت باور موفقتر عمل کنند.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the hedonic values purchases through Instagram

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Atiyehkar 1
  • Asghar Moshabaki 2
  • Abdolah Naami 1

1 Islamic Azad University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Nowadays, Instagram is one of the social networks which is able to fulfill many predictions on progressing the social networks to the photo-centric sites through sharing the photos. Although Instagram, as a new emerging phenomenon, has been designed for sharing photos and short videos and its purpose has not been selling the goods, its many uses by the users caused to gain the important position for introducing the products of domestic and small brands. On the other hand, the use of Instagram for selling these goods and services has been increased in Iran due to filtering of some sites and lack of users’ access to infrastructure and the proper tools. With the introduction of the goods and services related to fashion, clothing, fashion and cosmetics on Instagram in Iran, economic enterprises are able to use of this medium as their showcase and demonstrate their products.

The present study has been designed for hedonic values purchases in Tehran with the aim to investigate the motives for internet shopping through the Instagram social network. In this research, motivating factors are studied to encourage people to hedonic values purchases through Instagram pages within the society with Instagram page in Tehran and in a sample including 180 people and determine what factors, to what level of importance are effective on the motivation for hedonic values purchase into this social network in Tehran. In this category, five hedonic values are studied in the purchase through Instagram. The written library information has been used for collecting the thematic literature of this research, and questionnaire has been applied to collect data from potential buyers. In addition, the Pearson correlation and regression have been used to confirm or reject the used hypotheses. Results of the study show that the hedonic values purchases through Inst

agram in Tehran happen under the influence of adventure/explore and the factor of social relationships. Therefore, sellers can act more successfully in selling the products and services from the kind of hedonic values by encouraging these two aspects via creating the pages for the introduction of their goods and services on Instagram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet shopping
  • Hedonic motivation
  • Instagram