نویسندگان

1 دانشگاه حضرت معصومه

2 دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه به‌طور فزاینده، خرید به‌عنوان یک فعالیت تفریحی و راه فراری از زندگی روزمره دیده می­شود و حتی برای برخی از خریداران، خرید می­تواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به اعتیاد و افراط تبدیل شود. مادی­گرایی فرهنگی و توسعه تکنیک­های جدید بازاریابی، پیامدهای بسیاری برای جوامع به­همراه داشته است که یکی از آن­ها پدیده درحال رشد اعتیاد به خرید(خرید وسواسی) است که از رفتارهای انحرافی مصرف­کننده محسوب می­شود. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان است و جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان خانم دانشگاه کاشان هستند که 41 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه گردآوری شده و تجزیه­و­تحلیل با استفاده از نظریه مفهوم­سازی بنیادی و نرم افزار N Vivo 10 انجام شده است. این پژوهش از نوع بنیادی است و از نظر هدف و دسته، در دسته پژوهش­های کیفی قرار می­گیرد. نتایج به دست آمده در پنج دسته شرایط محوری، علّی، زمینه­ای، مداخله­گر و راهبردی طبقه­بندی و پیامدهای آن ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که این عوامل باعث بالا رفتن سطح استرس، ایجاد خلق و احساسات بد و همچنین احساس نیاز و عطش به خرید می­شود که در صورت نبود کنترل، به اعتیاد به خرید منجر می­شود و پیامدهایی را برای فرد و اطرافیانش دارد. بسیاری از متغیرهای یافته شده در این پژوهش، برای اولین بار ارائه شده­اند و مدل ارائه شده نسبت به مدل­های پیشین از جزئیات بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model of Compulsive Buying among Women Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Hossein Moeini 1
  • Sahar Fatahi 2

1 University of Hazrat Masumeh

2 University of Kashan

چکیده [English]

Today shopping is increasingly seen as a recreational activity and a escaping way from everyday life and even for some buyers, buying may be something beyond entertainment and turns to addiction and extremism. Cultural materialism and also development of new marketing techniques have many implications for communities that one of them is the growing phenomenon of compulsive buying. The aim of this research is to provide a model of compulsive buying among women. Statistical population of the research consists of 41 female students of Kashan University using judgment sampling. Data were collected and analyzed using interview and grounded theory via N Vivo 10 software, respectively. This research is a fundamental research and in terms of purpose and classification is qualitative. The obtained results are classified into five categories including central, causal, field, intervening, and strategic and their consequences are presented a well. The results showed that these factors cause to increase stress level, creation of bad moods and feelings as well as the need and desire to buy, that in the absence of control leads to compulsive buying and have some consequences for the individual and those around her. Many of the variables found in this research have been introduced for the first time and the proposed model has more details than the previous models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsive Buying
  • Compulsive Consumption Behaviors
  • The dark side of consumer behavior
  • Overbuying
  • Grounded Theory