نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

آنچه در دهه‌های اخیر بیش‌از‌پیش نمود پیدا کرده است، بین‌المللی شدن تجارت و روی ‌آوردن شرکت‌ها به بازار جهانی است. یکی از مهمترین راه‌ها برای ورود به بازارهای جهانی صادرات است، که نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. چرا که با فراهم نمودن زمینه‌های کسب منابع ارزی، موجبات کسب درآمد برای شکل‌دهی ساختارهای اقتصادی، واردات و افزایش تولید را ایجاد می‌نماید. اما جهان در تلاطم و حرکت، درجه‌ی بی‌سابقه‌ای از تغییرات را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. که انعطاف‌پذیری‌استراتژیک به‌منظور پاسخ به تهدیدات پیش آمده ناشی از تغییرات و در نهایت عدم‌اطمینان محیطی، تبدیل به مفهوم مهمی گشته است. در این مقاله سعی بر این است که پس از ارزیابی شاخص‌های انعطاف پذیری استراتژیک به اولویت بندی این عوامل جهت ارزیابی صادرکنندگان بپردازیم.
در مقاله حاضر، پس از بومی سازی مدل کادوگان و همکاران (2012) که انعطاف‌پذیری استراتژیک در بحث صادرات را بیان می‌کند با استفاده از تکنیک FANP به تعیین اهمیت معیارهای مدل پرداخته شد. به این منظور نظرهای 12 نفر از خبرگان بازرگانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها از طریق نرم‌افزارهای اکسل و متلب صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر اولویت بالای شاخص‌های : تعداد سال‌های فعالیت، تعداد کشورها و پس از آن شاخص-های نیاز به سرپرست در تصمیم‌گیری، تمرکز در تصمیم‌گیری، ارجاع تصمیمات کوچک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritize the Factors in the Evaluation of Exporter Based on strategic flexibility by Using FANP

نویسندگان [English]

  • nassim seydahmadi
  • maysam shirkhodaie
  • mohammadreza tabibi

University of Mazandaran

چکیده [English]

What more than before in recent decades has found is internationalization of trade and company to the world market. Export is one of the most important ways to enter global market that has a direct role in grow and economic development of the country. Because of by providing fields of earn foreign exchange sources, will be earn for shaping structures, import and increase production. But the turbulence in the world an unprecedented degree of changes has experienced in recent years. Tat strategic flexibility in order to respond to the threats come ahead due to environmental changes and ultimately, the uncertainty has become an important concept.
In the present article, following the localization of Cadogan and associates (2012) model that discussing strategic flexibility in the export, was paid to determine the importance of the model criteria by using FANP. To this end of opinions of 12 experts from business collected by using questionnaire and analyze it has taken place via Excel and Matlab software. The findings of the study represent the high priority export experience: the number of years of experience in export activities, the number of countyies, and then requires the administrator to decide, focus on decision-making and small decisions referred index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • strategic flexibility
  • flexibility
  • FANP