نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

راحتی استفاده از خدمات معرف ارزش درونی زمان و انرژی صرف شده مشتری در طول و پس از دریافت خدمات است. سطح بالای راحتی، فرایند تصمیم خرید مشتری را تسهیل نموده و به وی کمک می کند از طریق صرفه جویی در زمان و انرژی صرف شده شواهد ملموس خدمات را راحتتر درک نماید. این مقاله به بررسی تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد مشتریان شرکت ایرانسل می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد 196 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. با توجه به نتایج تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین راحتی استفاده از خدمات با رضایت، قصد خرید مجدد وتبلیغات دهان به دهان تایید شد. ارزش درک شده به عنوان عامل تعدیل گر رابطه راحتی استفاده از خدمات و رضایت مشتری را در جهت مثبت تعدیل کرد و رابطه اعتماد بر تبلیغات دهان به دهان مورد تایید واقع نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of service convenience on word - of - mouth and repurchase intention

نویسندگان [English]

  • khadijeh aghili
  • zohre dehdashti shahrokh

allameh tabatabaee university

چکیده [English]

The service convenience represents the core values of customer time and energy expended during and after receiving services. The high level of convenience, facilitate customer purchase decision process and helps him by saving the time and effort to better understand the services provided tangible evidence. This paper examines the impact of the service convenience of word of mouth and repurchases intention to MTN's customers. To collect data of 196 patients were randomly selected. The results of data analysis using structural equation modeling, the relationship between the service convenience with satisfaction, repurchase intention was approved by word of mouth. Perceived service value adjusts the relation between service convenience and customer satisfaction, the impact of trust on word of mouth was not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • perceived service value
  • repurchases intention
  • service convenience
  • words of mouth