مقاله پژوهشی
2. تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی مشتری و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتری در صنعت گردشگری؛ مطالعة گردشگران شهر اصفهان

محمد طالاری؛ عادله دهقانی قهنویه

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.117874.1786

چکیده
  با درنظرگرفتن شرایط عصر جدید، مبحث تعاملات دو سویه و هم‌آفرینی برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ و ایجاد ارزش برای مشتریان اهمیتی روزافزون یافته است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ارزش‌های تجربی بر نگرش هم‌آفرینی و رفتارهای هم‌آفرینی ارزش مشتریان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی - پیمایشی و ازنوع مقطعی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری

باقر عسگرنژاد نوری؛ سمیه صائب نیا؛ رقیه محمدی سلطان آباد

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.115919.1649

چکیده
  بازاریابی اینترنتی، یکی از مفاهیم نوظهوری است که نقش ویژه‌ای در دستیابی به اهداف ویژة بازاریابی دارد. در این پژوهش تلاش شده است عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی شناسایی شود. جامعة آماری شامل کلیة کارکنان شعب بانک سپه در سطح شهر اردبیل به تعداد 191 نفر است. براساس جدول مورگان، حجم نمونة 125 نفر به دست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. هوش رقابتی مبتنی‌بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل مؤثر بر فرایند آن

محمدرضا تقوا؛ امیرحسن ناصری؛ کامران فیضی؛ ایمان رئیسی وانانی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 43-60

چکیده
  < p>باتوجه‌به گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و غنی‌تر شدن محتوای موجود در این شبکه‌ها، استفاده از مدل‌های مختلف هوش رقابتی مبتنی‌بر محتوای تولید‌شدة کاربران، به یکی از علاقه‌مندی‌های بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مراحل مختلف فرایند هوش رقابتی مبتنی‌بر محتوای شبکة اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان برند حلال با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه‌های عصبی‎ ‎

پری احدی؛ فاطمه صابریان؛ بهناز پانی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.118800.1849

چکیده
  رشد سریع بازار حلال و فرصت‌های ناشناختة بسیاری که به همراه دارد، توجه فعالان اقتصادی و بازاریابان جهانی را به خود جلب کرده است. شناخت تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان از برند حلال، به درک رفتار آنها کمک کرده و فعالیت در بازار حلال را برای شرکت‌ها و مؤسسات تجاری تسهیل می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان از برند حلال انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اثر ارزش تعامل اجتماعی، ظاهری و اعتباری برندهای گردشگری در فضای مجازی و تاثیر ان بر انتخاب مقصد گردشگران اروپایی(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران)

یزدان شیرمحمدی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ معصومه جوانی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.117478.1779

چکیده
  در این پژوهش، قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی بر قصد سفر گردشگران به­واسطة متغیرهای فرایند تجربة گردشگر از شبکة اجتماعی، تعامل با گردشگران، ایجاد خرسندی برای گردشگران و ارزش سود خدمت گردشگری گردشگران اروپایی شهر تهران بررسی ‌شده است. پژوهش حاضر به ­لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهش در زمرة پژوهش‌های همبستگی قرار می‌گیرد. جامعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. شناسایی و تبیین پیشران‌های مؤثر در برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان

امیر غفوریان شاگردی؛ سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.115898.1643

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین پیشران‌های مؤثر در برندسازی تجاری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، تحقیق توصیفی‌پیمایشی است. این پژوهش ازنظر فلسفه، یک پژوهش قیاسی‌استقرایی و براساس رویکرد، کمّی و کیفی است. جامعة آماری پژوهش کلیة فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، مدیران، متخصصان و صاحب‌نظرانِ استان در بخش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تأثیر فعالیت‌های ترفیعی بر نیّات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور؛ مطالعة آزمایشی

سیدابوالفضل ابوالفضلی؛ سیدجعفر زنوزی؛ پریسا تراب زاده

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116464.1724

چکیده
  کلیشه‌های ذهنی و باورهای شناختی مصرف‌کنندگان از محصولات سلامت‌محور از عوامل مهم تأثیرگذار بر فرایند تصمیم‌گیری و نیّات آنها نسبت به شاخص‌های زندگی سالم هستند. پژوهش حاضر به بررسی الگوهای شناختی مصرف‌کنندگان دربارة داروها و مکمّل‌های غذایی و تأثیر فعالیت‌های ترفیعی شرکت‌ها بر نیّات رفتاری آنها نسبت به شاخص‌های سبک‌زندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. نقش محرّک قیمت و حضور مدل در تصمیم خرید مشتریان پوشاک بانوان در خرده‌فروشی‌هایی برخط

مهدی ساکی فرد؛ نادر سیدامیری؛ فرزانه خاوری

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 143-158

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.116382.1695

چکیده
  علم عصب‌شناسی، یکی از روش‌های مهم در تحلیل و درک فرایند تصمیم مشتریان است. در این پژوهش، تصمیم خرید شامل دو بخش توجه و قصد خرید بر اساس شاخص‌های قیمت و حضور مدل با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و روش شبه‌آزمایشی و با ابزار ردیاب چشم بررسی شده است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 35 دانشجو به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند از بین خریداران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش موبایلی خدمات الکترونیکی صنعت بیمه با استفاده از فرایند تحلیل شبکة فازی ‏

داریوش محمدی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 159-178

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.117895.1789

چکیده
  امروزه ارتباط الکترونیکی با مشتریان به مسئلة مهم و حیاتی در شرکت‌های بیمه تبدیل شده است و این شرکت‌ها می‌کوشند با به‌کارگیری فناوری‌های مناسب، رضایت مشتریان را جلب و روابط بلندمدتی را با آنها برقرار کنند. استفاده از موبایل به همراه ابزارهای کارآمدش، سبب سهولت کار برای شرکت‌ها شده است. هدف از مطالعة حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی؛ ‏ مطالعة موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

نوید شفیعی؛ محمد غفاری؛ مهدی فرمانی؛ مصطفی زندی نسب

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 179-200

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.118005.1798

چکیده
  خلق تجربة عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیط‌های خرده‌فروشی امروزی است و انجام چنین کاری امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای فروشگاه‌ها فراهم می‌کند؛ بنابراین مدیریت تجربة مشتری در تعامل با فروشگاه نقش بسزایی در بهبود رابطة طولانی‌تر و با ارزش‌تر با آن خواهد داشت. تاکنون دربارة مفهوم تجربة مشتریان پژوهش‌های زیادی انجام ...  بیشتر