مقاله پژوهشی
2. بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ

مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد؛ کوروش زارعی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21448

چکیده
  استفاده از شخصیت‌های مشهور برای تأییدکردن محصولات و خدمات در تلویزیون، رادیو، بیلبوردها و کمپین‌های تبلیغاتی مجله‌ها رو به افزایش است. در دنیای امروز استفاده از این اشخاص در تبلیغات، بخشی از هزینه‌های سازمان‌ها را برای پیش‌برد فروش محصولات آنها، به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی، مطالعة موردی: شرکت‌های تولیدی فعّال در شهرک‌های صنعتی شهرستان اهواز

بلقیس باورصاد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طاهره بیرانوند

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21449

چکیده
  این پژوهش تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی با نقش میانجی عملکرد زنجیرة تامین را بررسی کرده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی - علّی است. جامعة آماری پژوهش شرکت­های تولیدی فعّال در شرکت شهرک­های صنعتی شهرستان اهواز است که بر اساس فرمول نمونه­گیری کوکران حجم نمونة آماری 216 شرکت انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی

امیر غفوریان شاگردی؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ امید بهبودی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21450

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم نوینی است که ارزیابی این رفتارها در سازمان امر بسیار مهم و حیاتی تلقی می­شود؛ از جمله عواملی که می­توانند بر رفتار شهروندی تأثیرگذار باشند، مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیّت رقابتی: نقش تعدیلگر متغیر بازارگرایی

نادر سیدامیری؛ مرتضی هندیجانی فرد

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21451

چکیده
  در فضای رقابتی موجود در میان شرکت‌های نرم‌افزاری، موفقیّت این شرکت‌ها در دستیابی به مزیّت رقابتی، بدون سرمایه‌گذاری در بخش ایده‌ها و فناوری‌های جدید، دور از ذهن به نظر می‌رسد. تجاری‌سازی فناوری که همان فرایند کسب ایدة جدید، توسعة فناوری، تبدیل ایده به محصول با استفاده از فناوری و ارائه آن به بازار می‌باشد، بدون محور قراردادن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی رابطة ویژگی‌های معاشرتی فروشندگان و فضای داخلی فروشگاه با رفتار خرید ناگهانی مشتریان، با تمرکز بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران

لیلا شاهپوری؛ ناصر یزدانی؛ مصطفی قاضی زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21452

چکیده
  امروزه با توجه به رشد فضای رقابتی، شناسایی و درک اهمیّت عوامل مؤثّر بر رفتار خرید مشتریان ابزار قدرتمندی است که می‌توان با کمک آن خود را از رقبا متمایز ساخت و راهی برای جذب مشتریان فراهم کرد. با توجه به اینکه بسیاری از خریداران غالباً در خریدهای ناگهانی درگیر می‌شوند و بیش از نیمی از آنان در مراکز فروش، خریدهای خود را ناگهانی انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان

روزبه میرزائی؛ نفیسه رضائی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 93-114

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21453

چکیده
  صنعت رویدادهای ویژه شامل جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و گردهمایی‌ها به سرعت در حال توسعه است؛ این صنعت نقش مهمی در توسعة گردشگری و فعالیت‌های وابسته به آن دارد. توسعة رویدادهای ویژه از جنبه‌های مختلف از جمله بهبود کیفیت زندگی جامعة محلی و تأثیرگذاری در توسعة پایدار منطقه، مهم است. با توجه به اهمیت بخش‌بندی بازار که ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری

محمد رضا کریمی علویجه؛ بهروز رجبی بهجت؛ محمد مهدی احمدی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 115-130

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21454

چکیده
  متغیرهای گوناگونی مانند کیفیت، اعتماد، اعتبار و ریسک درک­شده بر وفاداری مشتریان مؤثر است. به نظر می‌رسد که گرایش‌های مذهبی مشتریان در تأثیرگذاری این متغیرها بر وفاداری آنان مؤثر باشد. هدف از این تحقیق، بررسی نقش گرایش‌های مذهبی در زمینة برند و وفاداری مشتریان در ایران است. جامعة آماری در این تحقیق کلیة مصرف‌کنندگان انواع نوشابه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تحلیل ترجیحات مصرف‌کنندگان در خرید کالای داخلی یا خارجی، با مدل‌سازی عامل بنیان (ABM)

علیرضا بافنده زنده؛ ناصر دانای نعمت آباد

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 131-152

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21455

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل ترجیحات افراد در خرید کالای داخلی یا خارجی در نظام­های پیچیدة اجتماعی است. بدین­منظور، از روش شبیه­سازی عامل­بنیان استفاده شده­است. در این روش، مصرف‌کنندگان در جایگاه عامل تعریف ‌شده­اند؛ سپس رفتار مصرفیِ هر عامل به­صورت یک تابع براساس مفهوم آمیختة بازاریابی تعریف شده­است. همچنین متغیر نفوذ اجتماعی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات

حسین خنیفر؛ محدثه دهقان چاچکامی؛ مرتضی سلطانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 153-172

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21456

چکیده
  شخصیت برند و اعتماد به برند دو مفهوم اساسی در حوزة ارتباط مصرف‌کننده با برند هستند. هرچند تحقیق روی ابعاد مختلف برند به‌طور مشخصی در حوزه‌های مختلف بازاریابی در دهة گذشته افزایش‌یافته است، اما تأثیر هم­زمان شخصیت برند و اعتماد به برند، در پژوهش‌ها کمتر بررسی شده است. به این دلیل که این مفاهیم، می‌توانند نقش تعیین‌کننده­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام

حمیدرضا سعیدنیا؛ داود قربان زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 173-202

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21457

چکیده
  تلگرام، سرویس پیام‌رسان متنی و صوتی است که به یک رسانة اجتماعی مهم در ایران تبدیل شده است. کاربران تلگرام می‌توانند پیام‌ها، تصاویر، فیلم‌ها و اسناد خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. اگرچه این رسانة اجتماعی در آغاز برای فروش کالاها و خدمات ساخته نشده است، بازاریابان می‌توانند با تلگرام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با مخاطبان خود ...  بیشتر