مقاله پژوهشی بازاریابی
بررسی تأثیر احساس ناهنجاری اجتماعی بر احساس شکست با توجه به نقش سرخوردگی مصرف-کننده نسبت به فعالیت‌های بازاریابی

امیر رضا کنجکاو منفرد؛ علی جمدی؛ زهره السادات دعائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.132287.2636

چکیده
  شناخت رفتار مصرف‌کنندگان، نیازمند انجام بررسی‌ها و مطالعاتی در این زمینه می‌باشد تا مشخص شود مصرف‌کنندگان در فرآیند خرید محصول چه رفتاری ناشی از احساس سرخوردگی و ناهنجاری اجتماعی از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس ناهنجاری اجتماعی بر احساس شکست با توجه به نقش سرخوردگی مصرف‌کننده نسبت به فعالیت‌های بازاریابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
بازاریابی معنوی در گردشگری: تصویر مقصد مبتنی بر دلبستگی مکانی و همبستگی عاطفی با ساکنان

مهناز دوستی ایرانی؛ مهدی باصولی؛ محبوبه دوستی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.133310.2685

چکیده
  با‌توجه‌به رقابت مقصدهای گردشگری، به‌منظور جذب گردشگر و ‌تأثیرگذاری بر تصمیم و انتخاب ایشان، پرداختن به موضوع تصویر مقصد و عوامل ‌‌مؤثر بر تقویت آن، از ضروریات بازاریابی گردشگری به شمار می‌رود، لذا پژوهش حاضر با تأکید بر لزوم بازاریابی معنوی، به شناخت روابط بین همبستگی عاطفی با ساکنان، دلبستگی مکانی و تصویر مقصد پرداخته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
شناسایی ابعاد و عوامل موثر بر هیجانات مشتریان در خرید آنلاین محصولات آرایشی لوکس

فاطمه گل علیزاده؛ بهرام رنجبریان؛ آذرنوش انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.132018.2619

چکیده
  اکثر انتخاب‌ها و تصمیمات خرید تحت تاثیر تحلیل مشتری از مزایا و معایب و جنبه‌های احساسی و هیجانی است. مطالعات روانشناسی و بازاریابی بر نقش‌آفرینی هیجانات مشتری در مراحل مختلف فرآیند خرید صحه گذاشته‌اند. هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و عواملی است که به طور بالقوه بر هیجانات مشتریان در خرید محصولات آرایشی لوکس تأثیر می‌گذارد. ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازاریابی
ارائه مدل بازاریابی فناوری بیمه"‌اینشورتک"‌برای کسب و‌کارهای نوپا در صنعت بیمه

مهدی حقیقی کفاش؛ امیر بهرامی؛ بابک حاجی کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.131270.2577

چکیده
  هدف: امروزه استفاده از فناوری‌های بیمه جهت افزایش ارزش و بهبود کسب و کار می‌تواند برای شرکت‌های بیمه به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب شود با توجه به اهمیت و نقش این فناوری‌ها در رشد و توسعه بیمه، هدف این مقاله ارائه مدل بازاریابی فناوری بیمه"‌اینشورتک" برای کسب و کارهای نوپا در صنعت بیمه می‌باشد. روش‌شناسی:‌ روش‌تحقیق از نوع ...  بیشتر