موضوعات = دیریت ارتباط با مشتری
آزمون مدل عوامل وضعیتی مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی مصرف‌کننده (مطالعه موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22108/nmrj.2024.139610.2983

یاسمین دانشور حمیدی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ محمد حسن زاده؛ قاسم زارعی؛ مریم مولا قلقاچی


طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بدبینی مصرف‌کننده در صنعت خودرو سازی با رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-46

10.22108/nmrj.2023.136162.2828

سیده معصومه موسوی زاده؛ سید کامران نوربخش؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده


شناسایی عوامل مؤثر بر هم‌آفرینی برند در جوامع برند رسانه‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 69-90

10.22108/nmrj.2022.132696.2657

میثم شیرخدایی؛ بهاره عابدین؛ سیما داداش پور


شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر بر هیجانات مشتریان در خرید آنلاین محصولات آرایشی لوکس

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-110

10.22108/nmrj.2022.132018.2619

فاطمه گل علیزاده؛ بهرام رنجبریان؛ آذرنوش انصاری


تحلیل نقش تعدیل‌گری تجانس سبک زمانی بر رابطۀ بین مشارکت مشتری و زمان ایده به محصول در بازاریابی صنعتی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 198-169

10.22108/nmrj.2021.126157.2311

مهدی اعتباری؛ محمود نادری بنی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ حجت الله صادقی