کلیدواژه‌ها = جهت‌گیری استراتژیک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 125-140

10.22108/nmrj.2017.21272

عبدالمجید مصلح؛ منیجه بحرینی زاده؛ سمیرا کریمی قهفرخی