1. تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ راضیه فعلی؛ فرج اله رحیمی؛ ادریس محمودی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 54-37

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20665

چکیده
  متن مورد نظر خوبخش خدمات در اغلب کشورها بالاترین ارزش افزوده و سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و زیربخش‌های متعددی دارد که یکی از مهم­ترین آن­ها بخش گردشگری است. گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها ایفا می کند و توسعه آن یکی از کم هزینه­ترین روش­های اشتغال­زایی است. با توجه به اهمیت تبلیغات دهان به ...  بیشتر