1. بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد)

لیلا بصیر؛ فریبرز رحیم نیا؛ مجتبی پورسلیمی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 36-19

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20664

چکیده
  امروزه، سازمان‌های خدماتی می‌بایست در بستر جدید بازاریابی حسی محیطی را فراهم کنند تا با ارائه خدماتی متمایز به مشتریان جدید، برای آنها تجربه‌ای خوشایند خلق نموده و آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنند. مشتریانی که به سبب شکل‌گیری تجربه شخصی مثبت، نه تنها مجددا به سازمان مراجعه خواهند کرد، بلکه آن را به اطرافیان خود نیز توصیه ...  بیشتر