1. ارائه مدلی برای اعتیاد به خرید در میان زنان با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی

حسین معینی؛ سحر فتاحی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20657

چکیده
  امروزه به‌طور فزاینده، خرید به‌عنوان یک فعالیت تفریحی و راه فراری از زندگی روزمره دیده می­شود و حتی برای برخی از خریداران، خرید می­تواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به اعتیاد و افراط تبدیل شود. مادی­گرایی فرهنگی و توسعه تکنیک­های جدید بازاریابی، پیامدهای بسیاری برای جوامع به­همراه داشته است که یکی از آن­ها پدیده درحال ...  بیشتر