بازاریابی
تحلیل سیگنال‎های EEG به‌کمک طیف‌های مرتبۀ بالا در کاربرد بازاریابی عصبی

سید عابد حسینی؛ محبوبه هوشمند

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2022.130413.2537

چکیده
  درک چگونگی تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان، یکی از مباحث موردتوجه پژوهشگران، بازاریابان و مدیران صنعتی است. در این مقاله از سیگنال‎های مغزی (EEG) 25 شرکت‌کننده در زمان مشاهدۀ 14 محصول مختلف استفاده شده است. ابتدا سیگنال‌های EEG پیش‌پردازش شده و سپس ویژگی‌هایی از طیف‎های مرتبۀ بالا (HOS) به‌‌صورت مجموع اندازۀ دوطیفی‌‌‌ها، مجموع مربع اندازۀ ...  بیشتر

بازاریابی
تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات؛ مطالعه‌ای با رویکرد شناختی

صبا امیری؛ علی داوری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.130428.2535

چکیده
  بازاریابی عصبی، علم میان‌رشته‌ای خلّاقانه‌ای است که به‌سرعت در پژوهش‌های شناخت مصرف‌کننده در سراسر جهان در حال رشد است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات و کاهش شکاف نظری موجود در این حوزه انجام شد. رویکرد پژوهش، کیفی با روش تحلیل محتوا بود. جامعۀ مطالعه‌شده خبرگان ...  بیشتر

حضور برون‌دادهای پژوهشی حوزۀ بازاریابی عصبی در رسانه‌های‌ اجتماعی: مطالعۀ آلتمتریک

علی بنیادی نائینی؛ زهره مقیسه

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2021.125291.2250

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف مطالعه میزان حضور بروندادهای پژوهشی حوزه بازاریابی عصبی در رسانه‌های اجتماعی صورت گرفته است.روش پژوهش: پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 482 مقاله پژوهشی، مقاله مروری، یاداشت سردبیر، نامه به سردبیر و فصل کتاب است که طی سال-های مختلف ...  بیشتر

بررسی تاثیر موسیقی بر احساس لذت مشتریان خانم در بازایابی عصبی

علی بنیادی نائینی؛ حدیث ادیب کیا

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 137-150

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.117897.1788

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرعت موسیقی بر احساس لذت مشتریان در خرید اینترنتی است که با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام و سنجش عملکرد مغز و ذهن ناخودآگاه مشتریان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش تجربی است. دستگاه الکتروانسفالوگرام، دستگاهی برای ثبت سیگنال‌های مغزی است که معمولاً ...  بیشتر

نقش محرّک قیمت و حضور مدل در تصمیم خرید مشتریان پوشاک بانوان در خرده‌فروشی‌هایی برخط

مهدی ساکی فرد؛ نادر سیدامیری؛ فرزانه خاوری

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 143-158

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.116382.1695

چکیده
  علم عصب‌شناسی، یکی از روش‌های مهم در تحلیل و درک فرایند تصمیم مشتریان است. در این پژوهش، تصمیم خرید شامل دو بخش توجه و قصد خرید بر اساس شاخص‌های قیمت و حضور مدل با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و روش شبه‌آزمایشی و با ابزار ردیاب چشم بررسی شده است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 35 دانشجو به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند از بین خریداران ...  بیشتر

بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم

سمیه صالحی؛ علی صنایعی؛ نگار سماک نژاد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116048.1667

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گردن‌آویز در محصولات لبنی بر میزان جلب توجه مشتری بوده است. برای سنجش توجه مشتری، تعداد دفعات تثبیت نگاه به تصویرِ هریک از محصولات محاسبه شد. محصولات آزمون‌شده در این پژوهش عبارت بودند از برند پگاه در دو حالت با گردن‌آویز و بدون گردن‌آویز، ویوان، ساربونا، آسایش و داهاتی. درمجموع دو ترکیب از تصاویر، طراحی ...  بیشتر

اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی

فاطمه عبدوی؛ حوریه دهقانپوری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 99-118

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک (فعالیت امواج مغزی) و تصمیم به خرید ورزشکاران (علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند) در مقایسه با غیرورزشکاران (علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند) است. در این پژوهش، "تبلیغات برند ورزشی آدیداس" به عنوان متغیر مستقل، "فعالیت امواج مغزی" و "تصمیم‌ به‌ ...  بیشتر