کلیدواژه‌ها = وفاداری برند
تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 175-190

10.22108/nmrj.2018.89511.0

امیر غفوریان شاگردی؛ بهناز دانشمند؛ امید بهبودی


بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138

علی باغانی؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مرتضی ملکی مین‌باش رزگاه


طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش‌درک‌شده

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 183-200

الهه قهری شیرین آبادی؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ داود فیض