1. بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY)

اسما سلطانی نژاد؛ حسین خنیفر؛ محمد حقیقی؛ نیما سلطانی نژاد

دوره 4، شماره 4 ، بهار 1393، ، صفحه 21-42

چکیده
  از آن جایی که تبلیغات کلامی، شامل انتقال تعاملی اطلاعات بین مصرف‌کنندگان کالا بوده و ارزان‌تر از تبلیغات به روش-های دیگر است، نیاز به تحقیق برای فهم چگونگی به وجود آمدن و کارکرد آن بیش از پیش احساس می‌شود. این پژوهش بر آن است تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی شامل؛ حجم، جاذبه و کیفیت منبع را بر ترجیح خرید گوشی تلفن همراه سونی، مورد بررسی ...  بیشتر