1. مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا

امیرحسین نوری پور؛ میثم شیرخدایی

دوره 4، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 92-73

چکیده
  تقاضای مصرف‌کنندگان مسلمان و غیرمسلمان برای بازار حلال در اروپا همچون سایر نقاط جهان، به شدت در حال رشد است. بنابراین در این تحقیق موادغذایی حلال به عنوان یکی از انواع محصولات حلال انتخاب شد و اثر عوامل موثر بر قصد خرید این محصولات( اعتماد به برند، ارزش‌ویژه‌برند و نگرش به گواهی حلال) که از مبانی‌نظری و مطالعات پیشین استخراج شده ...  بیشتر