1. مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی

فاطمه نیکزاد؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمد طبابایی تسب

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 181-196

چکیده
  با ظهور تکنولوژی‌های پر سرعت شبکه بیسیم و افزایش نفوذ تلفن‌های همراه، توجه و علاقه صنعت جهانی تبلیغات در بکارگیری این رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطات بازاریابی بیشتر شده است. علی‌رغم افزایش تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذار در مبارزات بازاریابی موبایلی، هنوز تعداد تحقیقات آکادمیک درباره‌ی این موضوع اندک است. تبلیغات موبایلی به تبلیغاتی ...  بیشتر