1. خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو

پروشات حامدی؛ آمنه خدیور؛ زهرا رزمی

دوره 3، شماره 3 ، زمستان 1392، ، صفحه 135-150

چکیده
  در طی سال های گذشته تعامل شرکت ها با مشتریانشان به طور قابل توجهی تغییر کرده است به طوری که تداوم کسب و کار با مشتری تضمین بلند مدت ندارد. به همین دلیل برای موفقیت یک سازمان لازم است سازمان ها نیازهای مشتریان خود را به درستی درک کرده؛ خواسته های آنها را پیش بینی کنند و با مجهز شدن به این دانش، استراتژیها و برنامه های فروش و بازاریابی ...  بیشتر