کلیدواژه‌ها = آگاهی از برند
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22108/nmrj.2017.21265

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی


2. بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 155-172

سلیمان ایران زاده؛ ایدا رنجبر؛ ناصر پور صادق