کلیدواژه‌ها = رضایت مشتری
پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 15-28

مریم همتی؛ داوود فیض


بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 45-64

آزاده حاتمی؛ علی صنایعی؛ سعید روحانی؛ علی صنایعی؛ محمدصالح ترکستانی


رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 83-94

مهری شهریاری؛ غلامحسین گل ارضی


تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 15-36

خدیجه عقیلی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 211-224

آذرنوش انصاری؛ آذرنوش انصاری؛ نصیر کتابی؛ هادی تیموری؛ زینب صابر؛ هادی تیموری


بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 149-168

علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی


مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-140

زهرا فاطمی؛ فهیمه سعادت یار؛ عطاءاله هرندی


بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، تیر 1393، صفحه 118-107

رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو


بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی)

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 113-140

منیره احمدی منش؛ قاسم اسلامی؛ مصطفی کاظمی


بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 173-186

فرزاد زیویار؛ محمدصادق ضیائی؛ جواد نرگسیان


وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 27-46

منیژه قره چه؛ منیره دابوئیان