کلیدواژه‌ها = مدل پذیرش تکنولوژی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-196

فاطمه نیکزاد؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمد طبابایی تسب


3. بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-110

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جواد شعبانی نفت چالی