1. اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

مرتضی ملکی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ وحید شرفی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.104781.1300

چکیده
  اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل، شبکه‌ای است از بازیگران (عناصر) مختلف که موفقیت و بقای آنها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می‌کند سازمان‌ها نه به‌صورت بازیگران مجزا که باید به‌صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. درواقع این تحقیق ...  بیشتر

2. شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی

مریم اخوان خرازیان؛ سید هادی شریفی الحسینی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.106583.1418

چکیده
  فعالیت شرکت‌های کوچک تا متوسط ایرانی در انواع رسانه‌‌های اجتماعی ناشی از تعداد زیاد این شرکت‌ها، گسترش جهانی استفاده از رسانه‌‌های اجتماعی و استقبال شگفت‌انگیز مخاطبان ایرانی از رسانه‌‌های اجتماعی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ‌‌کارکردهای رسانه‌‌های اجتماعی برای کسب‌و‌کارهای کوچک تا متوسط است. در مرحلة اول، کارکردها ...  بیشتر

3. بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)

حسن حاتمی نسب؛ فرهنگ محمدی؛ رضا طالعی فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ فرهنگ محمدی

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 101-126

چکیده
  چکیده موفقیت در پروژه‌های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته بوده و این چالش‌ها بدبختانه مدیران امروزی را نیز فرا گرفته است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در پروژه‌های توسعه محصول بالاست، ذهن اکثر محققان این حوزه را به خود مشغول کرده است. موضوع مزبور علاوه بر پراهمیت بودن، پیچیدگی خاصی را نیز ...  بیشتر