کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: تبلیغات از طریق پیام کوتاه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 23-40

بهرام حسن پور؛ سمیه حاجی زاده؛ میرزاحسن حسینی